PARAGRAFOWE GRY TERENOWE

Elektroniczne przewodniki stanowiące wstęp do geoturystyki. Dostępne są poprzez link INDEKS pod postacią plików PDF z odnośnikami; urządzenie, na którym będą odczytywane, musi więc posiadać odpowiednie oprogramowanie (np. Adobe Acrobat Reader). Poprzez innowacyjną formę rozgrywki - odbywającą się na otwartej przestrzeni - oprowadzają po obszarach ważnych nie tylko dla geologii, ale także dla dziedzin na niej bazujących. Cechą wspólną każdej z takich "plansz" jest ciekawy epizod z odległej przeszłości geologicznej, znacznie bliższej górniczej, bądź też całkiem niedawnego zastosowania kamienia wraz z towarzyszącymi mu istotnymi zagadnieniami; ich lokalizacje zawiera link MAPA.
Wstępem do rozgrywki jest krótkie przedstawienie epizodu, sednem - eskapada zaprowadzająca do miejsc, w których zostanie on ukazany jako skutek procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, powstałą w ich wyniku eksploatowaną kopalinę, bądź też jako wykorzystany surowiec. Drogę podczas niej wyznaczają jedynie precyzyjne opisy zawarte w punktach (paragrafach). Ich ilość w całym przewodniku (kodeksie) jest znaczna, więc każdemu z nich przypisano liczbę. Nie decyduje ona jednak o kolejności wykonania; tę wskazuje numer będący odnośnikiem znajdujący się pod opisem każdego paragrafu. Niektóre z nich są pytaniami dotyczącymi odwiedzanych miejsc. Warto zatem te obiekty poznać bliżej, gdyż odpowiedzi udzielane na pytania wpływają na przebieg oraz długość trasy. Ta z kolei nie jest w żaden sposób oznakowana w terenie, więc ciągle należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach.
Za pobieranie plików z paragrafowymi grami terenowymi, ani też za sam udział w nich, nie są pobierane żadne opłaty. Ich powstawanie wymaga jednak nakładów finansowych, a tworząca je Fundacja Geotyda jest organizacją non-profit. W związku z tym, jeżeli uznasz, iż warto rozwijać idee przez nią promowane, zajrzyj do działu WSPARCIE i wybierz najbardziej odpowiednią dla siebie formę pomocy.
Nie zapominaj, że uczestnicząc w grach, nadal pozostajesz w realnym świecie, w którym obowiązują przepisy ujęte w paragrafach prawa oraz zdrowy rozsądek. W związku z tym Fundacja Geotyda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u uczestników gier.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT