PODSTAWOWE INFORMACJE

Za dzień powstania Fundacji Geotyda należy uznać 2 kwietnia 2015r., bowiem wtedy w Krakowie sporządzony został akt notarialny dający możliwość jej funkcjonowania w realnym świecie. Impulsem do jej powstania zaś była działalność poświęcona Geotydzie. Po kilku latach istnienia tej realnej krainy wirtualnej i wciąż rosnącym nią zainteresowaniem, kwestią czasu było powstanie jednostki tworzącej z nią nierozerwalny związek. I choć sama Geotyda nie jest własnością fundacji, to jest ona miejscem, w którym uwidacznia się cały trud w nią włożony. Zatem wszelkie kroki idące ku rozrostowi Geotydy zgodne są z działalnością statutową fundacji. Kryje się za nimi rozpowszechnianie geoturystyki, czyli odkrywanie miejsc ciekawych z punktu widzenia geologii. I o ile w Geotydzie, poza nią samą, nie są oferowane żadne dodatkowe produkty promujące geoturystykę, to właśnie Fundacja Geotyda taką możliwość zapewnia. Co szalenie istotne, fundacja jest organizacją non-profit, a tworzy produkty innowacyjne pochłaniające koszty. W związku z tym jej rozwój jej ściśle powiązany z jednostkami, dla których taka działalność ma sens i są w stanie materialnie ją wspomóc. Dodatkowe informacje na ten temat zawarte są w linku WSPARCIE, a znacznie więcej szczegółów można uzyskać, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.
Oprócz odkrywania nowych zakątków w Geotydzie, Fundacja Geotyda nieodpłatnie rozprowadza paragrafowe gry terenowe. Ich celem jest oprowadzenie przy pomocy opisanej w punktach (paragrafach), lecz nieoznakowanej w terenie, trasie po obszarach charakteryzujących się ciekawym epizodem z przeszłości oraz krótkie jego przedstawienie. Wykorzystują one techniki stosowane podczas szkolenia służb specjalnych. Uważna obserwacja terenu, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach mają więc tutaj priorytetowe znaczenie. Wypróbować je można poprzez menu TWÓRCZOŚĆ, a szereg ich zastosowań przedstawi link z inicjatywami podejmowanymi przez Fundację Geotyda, czyli DZIAŁALNOŚĆ.
Menu TWÓRCZOŚĆ zawiera także bezpłatnie udostępnianą bazę form ochrony przyrody. Jako że Fundacja Geotyda zajmuje się składnikami nieożywionymi, to obecne są w niej wyłącznie chronione formy przyrody nieożywionej. Zawiera ona podstawowe dane o każdym z tych obiektów, a także umożliwia lokalizowanie punktów, w których występują. Kontakt z nimi stanowi zatem jeden z elementów edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną i kształtuje właściwe postawy człowieka wobec przyrody.
Wszystkie kroki podejmowane przez Fundację Geotyda reguluje STATUT zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000553981
NIP: 9452183995
REGON: 361346948
KONTO BANKOWE DLA PLN: Nest Bank 15 2530 0008 2097 1052 6428 0001
KONTO BANKOWE DLA EUR: Nest Bank 85 2530 0008 2097 1052 6428 0002
NUMER TELEFONU: +4888GEOTYDA
ADRES E-MAIL: fundacja@geotyda.org
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT