AKTUALNOŚCI

17 maja 2024
17 MAJA 2024

Podwieczorna sesja z paragrafową grą terenową w okolicy Małego Cichego. Uczestniczyli w niej studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z Nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Nauk Społecznych w Łodzi, a spełniała ona funkcję praktyk zawodowych. Doskonale w tym celu nadaje się specjalnie stworzona trasa o długości niespełna 8km z wyczerpującym podejściem pod stację narciarską. >>>

9 KWIETNIA 2024

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził zmiany w statucie Fundacji Geotyda. Oznacza to, iż dotychczasowa działalność zostaje rozszerzona o kilka dodatkowych punktów, z których najważniejszy to promowanie przez pluszowego potwora o imieniu Mucko nie tylko atrakcji geoturystycznych, ale i innych obiektów zlokalizowanych na terenie Polski. Dotychczasową "jego" działalność prezentuje profil facebookowy, a nową - profil instagramowy. Ta wschodząca marka w polskiej turystyce nazywa się "Ja, Mucko", zaś jej wizytówka dostępna jest pod adresem mucko.me.

2 KWIETNIA 2024

Dokładnie 9 lat temu założona została Fundacja Geotyda. Nie będzie jednak o dokonaniach, gdyż praca wre, czego dowodem jest uzupełnienie mapy form ochrony przyrody o kolejne twory. Tym razem to rezerwaty przyrody nieożywionej i stanowiska dokumentacyjne zlokalizowane na terenie 3 województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego. W sumie - 11 rezerwatów (13 na mapie) i 23 stanowiska (25 na mapie), z czego odpowiednio: w Łódzkiem - 4 i 4, Opolskiem - 2 i 3 (5 "mapowych"), Śląskiem - 5 (7 "mapowych") i 16. Charakteryzuje je duża różnorodność, gdyż reprezentują one każdą z dotychczas przedstawianych kategorii atrakcji.

30 GRUDNIA 2023

Znika biała plama na mapie form ochrony przyrody nieożywionej obejmującej obecnie wschodnie województwa Polski - Warszawa. Na jej obszarze wynoszącym nieco ponad 50000ha - w 13 spośród 18 dzielnic, lecz zaledwie 3 na prawym brzegu Wisły - znajduje się 75 pomników. Są to niemal wyłącznie polodowcowe głazy tworzące pojedyncze skupiska, ale także zbiorowiska, z których największe obejmuje aż 61 sztuk. W sumie zaś na mapie oznaczonych zostało 170 obiektów pomnikowych; tylko 4 z nich znajdują się na terenie dzielnic położonych na wschód od Wisły; te niebędące eratykami to skamieniały pień araukarii oraz murowane podziemie stanowiące ostoję i zimowisko dla nietoperzy.
Aktualnie więc w bazie form ochrony przyrody nieożywionej znajdują się wszystkie tego typu obiekty zlokalizowane w 7 województwach stanowiących wschodnią część Polski. W spisie jest to 1136 pozycji (946 pomników, 54 rezerwaty, 136 stanowisk dokumentacyjnych), zaś na mapie - 1385 ikon (odpowiednio: 1192, 55, 138).

12 października 2023
12 PAŹDZIERNIKA 2023

Do "PORRowej" rywalizacji przystąpili pracownicy działu BHP. Po odbytym dzień wcześniej szkoleniu z łączności radiowej, wyposażeni w radiostacje z rana wyruszyli w trasę niemal całkowicie zmienioną trasę. Liczyła ona ok. 20km; czekało na niej sporo dodatkowych zadań, w tym wymagających zdolności manualnych oraz przełamania strachu. Pierwszy raz kod zbierany podczas rozgrywki nie miał priorytetowego znaczenia. Ze względu na specyfikę grupy bowiem, najważniejszą rolę nadano wplecionym w nią zadaniom z branży. Obniżenie rangi przejścia trasy ukazać miało jednak siłę charakteru. Na starcie zameldowało się 5 zespołów. Ze względu na fakt, iż jeden z elementów trasy stanowiła tyrolka, wydłużony został interwał czasowy pomiędzy nimi. Pojawiła się więc możliwość powtórki obowiązujących zasad, podstaw łączności, a także - wykonania zadania manualnego polegającego na stworzeniu z dostarczonych wcześniej materiałów pomieszczenia przeznaczonego dla losowo wybranego latającego organizmu. Zadanie to, podobnie jak pozostałe z branży i tyrolka, nie wliczały się do ostatecznego czasu. Ten zaś, pomimo korzystnych warunków atmosferycznych, dla 3 zespołów, które dotarły na miejsce startu, wyniósł nieco ponad 9 godzin. Zwycięzcy otrzymali upominki od zarządu firmy. >>>

12 maja 2023
12 MAJA 2023

Wzorem ubiegłorocznych ekip kierowników budów koncernu PORR, przyszedł czas na kongres członków zarządu. Zmniejszono liczbę wykładów do jednego, a w zamian dodano element survivalu połączony z noclegiem w leśnej głuszy... W rozgrywce zaś zainscenizowany wypadek zastąpiono koniecznością udzielenia pierwszej pomocy pozorantowi, zmieniono i nieco - do ok. 11,5km - wydłużono trasę, a także umieszczono w niej cząstkę wykorzystywaną w rywalizacji na najwyższych poziomach. Niby więc szefostwo sprawdzało się w tym samym co pozostali pracownicy, acz można było polec już na samym początku gry. Na 12 pytań dotyczących trasy i firmy najlepszy z 5 zespołów uzyskał 8 punktów i, co kolejny raz warto podkreślić, nie była to najszybsza ekipa. Wszystkie za to rewelacyjnie poradziły sobie z "przywróceniem sprawności" pozorantowi. >>>

25 kwietnia 2023
25 KWIETNIA 2023

Pierwsza Olkuska Gra Terenowa "Paragrafy Podziemnego Olkusza" zorganizowana przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz - Romana Piaśnika. Przeznaczona ona była dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olkusz. Nagrody stanowiły - w klasyfikacji instytucji - przechodni puchar ufundowany i wykonany przez znanego mistrza metaloplastyki - Jacka Włodarczyka... >>>

29 listopada 2022
29 LISTOPADA 2022

Szósta, ostatnia, "wizyta" kierowników budów PORR. Obecnych na niej 21 osób podzielono na 7 zespołów i pomimo już pewnie znanej formy, zaledwie 4 z nich ukończyły rozgrywkę w regulaminowym czasie. Niewiadomą pozostawały zadania, a te zwycięzcom udało się rozwiązać na poziomie 70%; oczywiście trasy nie przeszli oni w najkrótszym czasie. >>>

22 listopada 2022
22 LISTOPADA 2022

Piąty, liczący 15 osób, kongres kierowników budów PORR. Pomimo krążących po koncernie opowieści o wyglądzie i sposobie działania w wydarzeniu, żadnemu z 5 zespołów nie udało się go "rozwiązać" całkowicie. Kolejny raz jednak uwydatniła się dokładność w jego wykonaniu, gdyż z wynikiem 70% zwyciężyła najwolniejsza drużyna, która przybyła na metę w ostatniej "dopuszczającej" do klasyfikacji minucie. >>>

15 listopada 2022
15 LISTOPADA 2022

Czwarta ekipa kierowników budów z koncernu PORR. Dotarło 18 osób, z których stworzono 6 zespołów. Trasę wydłużono o nieco ponad kilometr, co umożliwiło dodanie nowych pytań wymagających spostrzegawczości i logicznego myślenia. Pojawiły się także świeże zagadki z dziedziny BHP oraz zainscenizowany wypadek wymagający podjęcia odpowiednich czynności, o czym informowano przez radiotelefon; zadanie to podlegało odrębnej klasyfikacji, a punkty sumowano. Zwycięzcy uzyskali wynik 60%; nie najlepszy, jednak liderzy nie zmieścili się w wyznaczonym czasie, za co zostali zdyskwalifikowani. >>>

8 listopada 2022
8 LISTOPADA 2022

Trzecia grupa kierowników budów "przysłana" przez PORR. Przybyłych 21 osób podzielono na 7 zespołów. Trasa pozostała ta sama jak ostatnio, aczkolwiek zmieniono pytania. Być może więc z tego powodu wszystkie ekipy wykonały zadanie, jednak różnorodność zawartych zagadek spowodowała, że najlepsza - acz nie najszybsza - z drużyn uzyskała "ledwie" 66% prawidłowych odpowiedzi. >>>

4 listopada 2022
4 LISTOPADA 2022

Listopadowa odsłona paragrafowej gry terenowej dla klas mundurowych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Późny termin spowodował, że wiele leśnych ścieżek zostało przysypanych przez spadające z drzew liście. Zupełnie jakby z obawy przed spotkaniem korzenia z twardą powierzchnią buta, roślinność zaczęła chronić tyrane przez ostatnie miesiące trakty coraz głębiej wcinające się w glebę. Dla uczniów stworzyło to utrudnienie, gdyż widoczne jeszcze wczesną jesienią ścieżki zniknęły; nawet szlaki turystyczne wydawały się zwodzić wędrowców, prowadząc przez tony liści... >>>

25 października 2022
25 PAŹDZIERNIKA 2022

Drugi "rzut" kierowników budów PORR. W odróżnieniu od poprzedników jednak, do niespełna 9km skrócono dla nich trasę, nieco zmieniono jej przebieg, a także dodano zadanie polegające na dojściu do określonego punktu za pomocą mapy bez dodatkowych wskazówek. Wystartowało 21 osób w 7 zespołach, jednak tylko 3 drużyny zadanie wykonały "poprawnie". Najlepszy wynik oscylujący w granicy 80% uzyskał jeden z szybszych - lecz nie naj - teamów. >>>

18 października 2022
18 PAŹDZIERNIKA 2022

Pierwszy z sześciu "testów" przygotowanych dla ekipy kierowników budów PORR. Obecne były 23 osoby na czas rywalizacji podzielone na 7 zespołów, które - przecierając szlaki przed następnymi - udowodniły, że najważniejszym czynnikiem tutaj jest dokładność, bowiem na trasie o długości ok. 12km zwyciężył najwolniejszy z nich, uzyskując 75% skuteczność w rozwiązywaniu zadań. >>>

15 września 2022
15 WRZEŚNIA 2022

Pierwsze chwile integracji 1 klasy o profilu biologiczno-geograficznym z krakowskiego XI Liceum Ogólnokształcącego. Po przyjeździe do Czernej, szybkim rozlokowaniu i krótkim szkoleniu z łączności uczniowie ruszyli w krótką, acz widokową trasę. Ten ostatni warunek wydawał się jednak nierealny ze względu na obficie sączący się z nieba deszcz... I nagle chmury zaprzestały wylewać hektolitry wody, umożliwiając uczniom w miarę swobodną wędrówkę. Odsłoniły nawet pasmo Beskidów... >>>

28 maja 2022
28 MAJA 2022

Praktyki zawodowe studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe nowotarskiej filii Uniwersytetu Nauk Społecznych w Łodzi. Odbywały się one w Małem Cichem pod postacią paragrafowej gry terenowej, jednak ze względu na niski poziom Cichej Wody przepływającej przez tę górską miejscowość, trasa okazała się zbyt niebezpieczną do przejścia. Wysoki stan rzeki wprowadza bowiem niepewność, wymuszając większą czujność oraz stworzenie zespołu gotowego do współpracy w kryzysowej sytuacji. >>>

27 maja 2022
27 MAJA 2022

Zakończenie obozu naukowego klasy 1a XI Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa. Odbywał się on w Małem Cichem i przez dwa poprzedzające dni dominowały zajęcia z samoobrony. Uczniowie dostali solidny wycisk od instruktora specjalizującego się właśnie w tej tematyce, więc pobudka zapowiadana na godzinę przed piątą rano nikogo zapewne pozytywnie nie nastawiła... Z drugiej strony - perspektywa wyjścia w nieznany teren i widoki jak z bajki działały kojąco na taką "torturę". >>>

17 MARCA 2022

Uzupełnienie zasobów form ochrony przyrody nieożywionej o pomniki przyrody znajdujące się na terenie województw: podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Razem jest to 235 obiektów w spisie, a 316 na mapie. Niemal wszystkie z nich to głazy narzutowe przyniesione przez skandynawski lodowiec. Cała baza "nieżywych" tworów to już więc spis i mapa obejmujące teren 7 województw tworzących wschodnią połówkę Polski z wyjątkiem Warszawy.

19 STYCZNIA 2022

Baza form ochrony przyrody nieożywionej zostaje powiększona o 141 obiektów znajdujących się w 3 województwach tworzących północno-wschodnią ćwiartkę Polski. Są nimi wszystkie stanowiska dokumentacyjne i rezerwaty Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Widnieją one pod zaledwie 9 i 11 pozycjami, więc do spisu dodano także pomniki województwa "stołecznego". Ze względu jednak na znaczną ich ilość - 121 obiektów w spisie, a 160 na mapie (niemal wszystkie z nich to głazy narzutowe stanowiące lodowcowe "pamiątki") - na razie pominięto Warszawę.

8 października 2021
8 PAŹDZIERNIKA 2021

Ostatni dzień integracji pierwszych klas XI Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa. Wyglądał on standardowo jak na paragrafową grę terenową - wczesna pobudka i budząca strach wizja pokonania ponad 12km w terenie... Wcześniej zaś przybrała ona formę szkolenia i początkowo polegała na teoretycznym ukazaniu zagrożeń czyhających na młodzież, w tym przybierającej ostatnimi czasy na sile - i szczególnie dla nich niebezpiecznej - cyberprzemocy. >>>

7 października 2021
7 PAŹDZIERNIKA 2021

Siódma już edycja Mistrzostw Polski Geotyda objęta honorowym patronatem przez starostę krakowskiego - Wojciecha Pałkę, burmistrza Gminy Krzeszowice - Wacława Gregorczyka oraz przeora klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Pawła Hańczaka. Wydarzenie sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Krakowskiego, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli liczyć na zwózkę z trasy w razie nieprzewidzianych i trudnych sytuacji, syty posiłek po jej przejściu, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe po podsumowaniu. Przede wszystkim jednak - na wspaniałą przygodę, podczas której pracę mięśni trzeba było połączyć z pracą szarych komórek. >>>

28 WRZEŚNIA 2021

Ruszają zapisy na VII edycję Mistrzostw Polski Geotyda, które odbędą się w przyszły czwartek, czyli 7 października. Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Krakowskiego, co gwarantuje wysoki poziom rywalizacji oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych, w tym dla najwyżej sklasyfikowanej instytucji - przechodni miecz karmelitański. Udział w nim tradycyjnie jest bezpłatny, a możliwy poprzez wysłanie maila na 2021@geotyda.org zawierającego imiona, nazwiska oraz numery telefonów kontaktowych do wszystkich (czyli 3 bądź 4) członków zespołu, ale uwaga - tylko do 4 października! Regulamin dostępny tu.

27 września 2021
27 WRZEŚNIA 2021

Okolice Czernej doskonale sprawdzają się jako "plansza" paragrafowych gier terenowych, czego dowodzi następna ich odsłona stworzona dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Uczniowie uczestniczący w niej nie po raz pierwszy zapewne spodziewali się łatwego zadania - takiej powtórki z rozrywki. Jakże więc musieli się zdziwić, gdy po znanym sobie zejściu z klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej do Źródła św. Eliasza, gra kierowała ich do... Paczółtowic. Stąd do Dębnika podejściem z pięknym widokiem na Dolinę Racławki, przez Wąwóz Zbrza, Dubie, Siedlec i Czatkowice, co sumarycznie dało nieco ponad 14km. >>>

26 KWIETNIA 2021

Start projektu pod nazwą gamma.garden. Związany jest on z wykrywaniem i wpływem na organizmy żywe niemożliwego do zaobserwowania przez zmysły człowieka promieniowania jonizującego, którego źródłem są m.in. występujące w skałach izotopy uranu, toru, radonu, potasu. Szerzej jest on przedstawiony na stronie internetowej oraz "fanpejdżu".

10 LISTOPADA 2020

W ramach finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju zadania Mistrzostwa Polski Geotyda 2020 odnowiona została gra SZLAKIEM DAWNEGO GÓRNICTWA. Jej premiera mogła jednak nastąpić dopiero po zakończeniu rywalizacji w wydarzeniu, gdyż odbywała się ona właśnie wśród obiektów rewitalizowanego obecnie szlaku dawnego górnictwa. Choć jego renowacja obejmuje jedynie pętlę tenczyńską, gdyż pętlę rudniańską zlikwidowano, to kodeks zawiera tę nieistniejącą już część. Dostępna jest ona jako opcja po "zaliczeniu" całego odnowionego szlaku, czyli dawnej pętli tenczyńskiej. Ostatecznie zatem długość rozgrywki uległa znacznemu wydłużeniu; dodany został nowy obiekt, a możliwość "dwukierunkowego" przejścia terenu została zlikwidowana. Dzięki temu uproszczeniu jednak przy jednoczesnym skomplikowaniu leśnej części, rozgrywka zyskała przysłowiowy "pazur". A wisienką na torcie jest wspomniana pętla rudniańska, która oprócz epizodu "węglowego" przedstawia ten "wulkaniczny".

31 PAŹDZIERNIKA 2020

Zasoby darmowych paragrafowych gier terenowych zwiększają się o kolejny tytuł. Jest nim WOKÓŁ KAMIENNEGO RYNKU - pierwszy przedstawiający wykorzystanie materiału kamiennego w architekturze. Pod lupę wzięte zostało centrum Krakowa i lokalne surowce. Zgodnie z tym założeniem więc, głównymi punktami gry są miejsca wykorzystania surowców wydobywanych w okolicy tej dawnej stolicy Polski. Wskazano jednak także skały pochodzące z dalszych rejonów oraz - coś bez czego gra nie mogłaby zaistnieć - geologię miasta.
Gra jest zatem jedynym łatwo dostępnym i darmowym opracowaniem przedstawiającym centrum Krakowa od zupełnie innej strony. Zawartymi informacjami zaskoczy nie tylko osoby niemające z tym miastem wcześniejszego kontaktu, ale także te przyjeżdżające do niego kolejny raz. Niesamowita forma rozgrywki zaś sprawi, że nawet persony znające krakowskie stare miasto na wylot, doznają zupełnie nowych i niesamowitych wrażeń!

22 października 2020
22 PAŹDZIERNIKA 2020

Obowiązująca na terenie powiatu krakowskiego czerwona strefa nie przeszkodziła w przeprowadzeniu Mistrzostw Polski Geotyda 2020. Doskonale udowadnia to więc wyjątkowość gier powstających w ramach działalności statutowej Fundacji Geotyda. Cechę tę podkreśla dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Rozwoju, dzięki któremu odnowiona została także gra SZLAKIEM DAWNEGO GÓRNICTWA. Pobranie tego kodeksu jednak, ze względu na zbieżność z trasą tegorocznej rywalizacji i prace polegające na montażu nowych tablic informacyjnych, możliwe będzie w czasie późniejszym. Rywalizację zaś honorowym patronatem objęli: starosta krakowski - Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk oraz przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Paweł Hańczak. >>>

4 PAŹDZIERNIKA 2020

Od dziś przez najbliższe dwa tygodnie trwają zapisy do VI edycji Mistrzostw Polski Geotyda. Wydarzenie wspierane jest ze środków Ministerstwa Rozwoju. W związku z tym udział w nim jest bezpłatny, a do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nowość to przechodnie trofeum dla najlepszej instytucji, która do rywalizacji wystawi przynajmniej dwa zespoły (w tym roku liczą one 3 lub 4 osoby). A odbędzie się ona zgodnie ze wszystkimi wytycznymi pandemicznymi 22 października br. od startu przy klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Wcześniej jednak należy się zapisać (jak wspomniano na początku - do 18 października) drogą mailową (2020@geotyda.org), podając imiona, nazwiska oraz numery telefonów do wszystkich członków zespołu. Pełny regulamin znajduje się tu.

28 września 2020
28 WRZEŚNIA 2020

Paragrafowa gra terenowa dla pierwszych klas mundurowych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Uczniowie zapewne przygotowani byli na trasę prowadzącą po okolicy Krzeszowic. Zgadzało się to jednak tylko w części, gdyż początek wyznaczono w... najwyższym punkcie Płoków. Z nich zaś zdecydowanie bliżej do Trzebini niż do Krzeszowic. Punkt końcowy to znana z poprzednich edycji Miękinia, gdzie zorganizowano ognisko. >>>

18 września 2020
18 WRZEŚNIA 2020

Szkolenie do prac na wysokości w dostępie budowlanym dla ekipy inspektorów bhp z Włocławka. Wstępem do sedna był wykład dotyczący sprzętu używanego podczas wspinaczki skałkowej. Zagadnienie podstawowe, ponieważ charakterystyka tak wykorzystywanego wyposażenia podlega ściśle określonym normom. Normy te zaś zawierają wielkości i wartości, które poznaje się w szkole podstawowej na lekcjach fizyki - siły i niutony. O ile jest to ważna sprawa, uczestnicy szkolenia dowodzili osobiście, przedstawiając sytuacje, w których instruktorzy podczas pokazów sami potrzebowali pomocy... >>>

26 KWIETNIA 2020

Województwo świętokrzyskie także doczekało się pełnej mapy form ochrony przyrody. Do umieszczonych na niej dotychczas rezerwatów przyrody nieożywionej i stanowisk dokumentacyjnych dodane zostały pomniki przyrody nieożywionej w ilości 181. W rejestrze ich ilość wynosi jednak 141. Prym wiedzie powiat kielecki, gdzie znajduje się więcej niż 1/3 całego spisu. W tej samej ilości dominują wszelkiego rodzaju skałki. Nie brak jednak przedstawicieli wszystkich pozostałych kategorii atrakcji. Tym samym podkreśla to zróżnicowanie tegoż województwa w twory przyrody nieożywionej. Nic dziwnego więc, że rejon ten nazywany bywa geologiczną mekką.
Jednocześnie mapa form ochrony przyrody skupiająca jedynie twory nieożywione zajmuje już 4 województwa stanowiące swoistą południowo-wschodnią ćwiartkę Polski. Do rejestru tych form obejmującego tę część kraju wpisano 515 pomników przyrody nieożywionej, 43 rezerwaty przyrody nieożywionej i 127 stanowisk dokumentacyjnych. Na mapie zaś naniesionych zostało: 565 pomników, 43 rezerwaty i 129 stanowisk. Jedyna w swoim rodzaju i prostocie baza danych, czyli spis wraz z mapą zawiera zatem aż 737 geoobiektów.

6 LUTEGO 2020

Pomniki przyrody nieożywionej "zalały" kolejną jednostkę administracyjną w dziale form ochrony przyrody. Jednostką tą jest województwo lubelskie; pomniki zaś to przede wszystkim drobne skałki "powtykane" w podłoże przez bytujący tam niegdyś lodowiec. Twory te stanowią niemal 2/3 wszystkich obiektów; 1/3 to źródła, a kilka pozostałych reprezentuje kategorię procesów. Województwo lubelskie jako kolejne zyskało zatem jedyną wydzieloną bazę form ochrony przyrody nieożywionej. W tamtejszym rejestrze widnieją one pod 72 pozycjami, na mapie zaś - 74 (2 pomniki są "podwójne"). 66 z nich to pomniki, 2 - rezerwaty, a 4 - stanowiska dokumentacyjne.

25 LISTOPADA 2019

Kolejny projekt tworzony w ramach działalności statutowej Fundacji Geotyda nosi nazwę Pluszoda. Jego celem jest promocja tworów przyrody nieożywionej poprzez wyprawy weń stworów pluszody wyobrażonej, czyli najzwyklejszych pluszaków, które dziś obchodzą swoje święto. Wycieczki i wszelkie bonusy z nimi związane, czyli nagrody dla ich fundatorów, realizowane będą poprzez konto na PATRONITE.

24 października 2019
24 PAŹDZIERNIKA 2019

Mistrzostwa Polski Geotyda 2019. Piątą edycję tej jedynej w swoim rodzaju rywalizacji swoim patronatem objęli: starosta krakowski - Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk oraz przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszek Stańczewski. Pewne były: pokrywająca się ze startem meta; maksymalna długość trasy nieprzekraczająca 30km oraz nagroda główna ufundowana przez Różę Thun - wycieczka do Parlamentu Europejskiego; niepewna zaś - pogoda, gdyż jeszcze dzień przed wydarzeniem całą Polskę otuliła mgła... >>>

7 października 2019
7 PAŹDZIERNIKA 2019

Kolejna już odsłona paragrafowej gry terenowej dla klas mundurowych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Od poprzednich różniła się ona startem, gdyż tym razem młodzież wraz z grupą nauczycieli przybyli do klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Dla części uczniów było to już kolejne starcie z tego typu zadaniem taktycznym, jednak przeważali ci, którzy stykali się z nim po raz pierwszy. Po krótkiej odprawie, podczas której nastąpił podział na 14 zespołów, kolejne grupki wyruszały w trasę liczącą ok. 16km; jako ostatni - nauczyciele. >>>

30 WRZEŚNIA 2019

Jak co roku - z tą jednak różnicą, że później niż zwykle - ruszają zapisy na Mistrzostwa Polski Geotyda. Pełen regulamin wydarzenia dostępny jest tu. Z najważniejszych informacji wypada wspomnieć o starcie zaplanowanym na czwartek 24 października br. w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej, zapisach 2-osobowych zespołów możliwych do 20 października br. pod adresem 2019@geotyda.org i nagrodzie głównej, czyli wycieczce do Parlamentu Europejskiego ufundowanej przez Różę Thun.

17 czerwca 2019
17 CZERWCA 2019

Pierwszy dzień praktyk dla studentów bezpieczeństwa narodowego kształcących się w nowotarskim Wydziale Zamiejscowym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Odbywały się one w Małem Cichem, a obejmowały szkolenie z zakresu budowy i obsługi broni, zielonej taktyki, musztry wojskowej oraz topografii i łączności. Ostatnie elementy przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu paragrafowej gry terenowej. Zawierała ona więc zarówno typowe elementy wymagające... >>>

18 maja 2019
18 MAJA 2019

Praktyczny egzamin dla studentów zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych - jednego z podyplomowych kierunków studiów nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Charakter paragrafowej gry terenowej przygotowanej w okolicach Małego Cichego doskonale wpisuje się w taki profil, więc został on przeprowadzony właśnie tam. Usunięto z niej zadania pomiarowe, jednak dodano kilka elementów jak: łączność za pomocą radiostacji z "bazą", pytania łączące wiedzę ogólną z "mundurową" oraz... przejście przez górską rwącą rzekę. >>>

14 maja 2019
14 MAJA 2019

Pierwszy dzień tradycyjnego już obozu szkoleniowego dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego z Konina. Pierwsza jego część odbywała się w Małem Cichem, druga zaś - na Pustyni Błędowskiej. W górskim terenie zaplanowano szkolenie z zakresu wspinaczki skałkowej, zielonej taktyki oraz orientacji terenowej. Plany te jednak pokrzyżowała pogoda. Majowy śnieg spowodował bowiem, że trasa paragrafowej gry terenowej celowo wyznaczona po stromych stokach stała się zbyt niebezpieczna do przeprowadzenia tego elementu szkolenia. W zamian wprowadzono elementy musztry wojskowej. I tak wraz z technikami linowymi w eksponowanym terenie oraz poruszaniem się z bronią, zakończono pierwszy etap obozu. >>>

9 MARCA 2019

Mapa chronionych tworów przyrody nieożywionej rozrasta się o kolejne obszary. Są nimi tereny znajdujące się w granicach województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Obiektami zaś - rezerwaty przyrody nieożywionej i stanowiska dokumentacyjne. Reprezentują one wszystkie kategorie atrakcji znanych z Geotydy. Obecne są wśród nich zatem: jaskinia, nisza źródliskowa, wąwozy, ostańce skalne, naturalne i sztuczne odsłonięcia oraz pozostałości po górnictwie. Z dwóch ostatnich typów szczególnie znane są Góry Świętokrzyskie. Uwagę zwraca także ilość wpisanych tam do rejestru rezerwatów przyrody nieożywionej. Ich ilość przewyższa bowiem liczbę tych tworów "odkrytych" dotychczas w 3 województwach, wliczając lubelskie. Jest ich nawet więcej niż świętokrzyskich stanowisk dokumentacyjnych. Nie powinno to jednak dziwić po zgłębieniu historii tego najstarszego - obok Sudetów - polskiego pasma górskiego.

18 grudnia 2018
18 GRUDNIA 2018

II zimowa edycja paragrafowej gry terenowej. Początkowo miała się ona odbyć 13 grudnia, jednak nieprzewidziane warunki wymusiły przesunięcie terminu o 5 dni. Podobnie jak przed rokiem nazwana ona została Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych i zrealizowano ją przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Nie zmienił się także główny cel przyświecający wydarzeniu, czyli ukazanie dziedzictwa zakonu Karmelitów Bosych z Czernej. Niemal identyczne były: długość trasy, warunki pogodowe - kilkucentymetrowa warstwa śniegu oraz temperatura oscylująca w granicy 0°C. Forma rozgrywki też pozostała ta sama; merytoryczny patronat - również. Czy zatem coś mogło zaskoczyć uczestników? >>>

5 GRUDNIA 2018

Można się już zapisywać na wydarzenie pod nazwą Małopolskim Szlakiem Karmelitów Bosych 2018. Będzie to druga edycja paragrafowej gry terenowej, której celem jest przybliżenie dziejów zakonu Karmelitów Bosych. Jest to zarazem jedyna okazja w ciągu roku, by bezpłatnie wypróbować rozwiązania stosowane przez Fundację Geotyda. Zgłoszenia 2-4 osobowych zespołów przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres karmel@geotyda.org zawierającego imiona oraz nazwiska wszystkich członków zespołu. Pełny regulamin dostępny jest tu. Wydarzenie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe!

31 października 2018
31 PAŹDZIERNIKA 2018

Paragrafowa gra terenowa przygotowana dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Część z nich to stali bywalcy wydarzeń organizowanych przez Fundację Geotyda. Dlatego też wszyscy przed startem zostali podzieleni tak, aby w każdym zespole znalazła się przynajmniej jedna osoba z "doświadczeniem". W trasę o długości ok. 16km wyruszyli także nauczyciele. Do ich zadań należał... >>>

4 października 2018
4 PAŹDZIERNIKA 2018

Mistrzostwa Polski Geotyda 2018 pod honorowym patronatem burmistrza gminy Krzeszowice - Wacława Gregorczyka oraz przeora klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszka Stańczewskiego. Do klasztoru w Czernej, gdzie stworzono biuro zawodów, zespoły zgłaszały się już od godziny 6. Tym razem nie rozdzielano ich na żadne kategorie, więc "cywile" startowali razem z klasami mundurowymi. Po niespełna godzinie i krótkiej odprawie wszyscy przygotowani byli do wyruszenia w teren. Zdziwili się jednak, gdy padła komenda nakazująca... wsiadanie do busów. Start tej edycji wyznaczono bowiem na Pustyni Błędowskiej. Tam więc dopiero otrzymywali kodeksy z opisem trasy długiej na ok. 30km. >>>

25 września 2018
25 WRZEŚNIA 2018

Pierwszy dzień integracji dla Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Wodzisławiu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Dla pierwszej ze szkół "zajęcia" rozpoczęły się jeszcze tego samego dnia od szkolenia z zakresu musztry wojskowej i zielonej taktyki. Wieczorem zaś wszyscy mogli poznać tajniki pracy sapera wojskowego, gdyż czynny mundurowy przedstawiał jak one wyglądały podczas misji w Afganistanie. >>>

14 września 2018
14 WRZEŚNIA 2018

Integracja uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Przybrała ona formę paragrafowej gry terenowej wiodącej po okolicach Krzeszowic. Po przeprowadzeniu krótkiej odprawy, przedstawieniu obowiązujących zasad i omówieniu kwestii bezpieczeństwa, uczniowie podzieleni na zespoły startowali spod dworca w Krzeszowicach w równych odstępach czasowych. Miasteczko wprawdzie "pogrążyły" remonty, jednak nie przeszkodziły one w wyznaczeniu ciekawej trasy. Liczyła ona ok. 16km, a prowadziła przez plac upamiętniający czatkobatracha, zahaczyła o Dębnik, Dolinę Eliaszówki i Szwedzką Drogę... >>>

4 WRZEŚNIA 2018

Start zapisów na IV edycję Mistrzostw Polski Geotyda. Od dotychczasowych odróżnia je jedna cecha... oraz termin; tym razem będzie to czwartek, 4 października 2018r. Nie zmienia się za to ich forma, bezpłatność oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych. Uczestniczyć w nich może maksymalnie 50 zespołów, dlatego też liczy się kolejność zgłoszeń na adres 2018@geotyda.org; należy wówczas podać imiona, nazwiska oraz numery telefonów do wszystkich członków 2-4 osobowych zespołów. Rejestracja trwa do 30 września br. Szczegółowy regulamin dostępny jest tu. Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

20 czerwca 2018
20 CZERWCA 2018

Pierwszy dzień praktyk studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z Nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Obejmował on szkolenie z topografii, więc studenci wyruszyli w teren, mierząc się z paragrafową grą terenową. A że całość, trwająca 3 dni, miała miejsce w Małem Cichem oraz w jego najbliższej okolicy, to wszystkie zajęcia odbywały się w terenie górskim. Drugiego dnia były to elementy zielonej taktyki, a trzeciego - survivalu... >>>

14 czerwca 2018
14 CZERWCA 2018

Otwarcie zmagań w wydarzeniu pn. Małopolskim Szlakiem Karmelitańskim 2018. Oparte ono zostało o paragrafową grę terenową prowadzącą po miejscach, w których swoje siedziby mają Karmelici Bosi. I tak start wyznaczono w Zawoi, a metę w Czernej. Na trasie znalazł się także klasztor w Wadowicach. Sumaryczna odległość mierzona pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi 55km. Od początku zatem wiadomo było, iż tę grę spośród dotychczasowych wyróżnia stopień trudności. Dlatego też samą trasę uproszczono, eliminując elementy kluczenia po terenie... >>>

30 MAJA 2018

Start zapisów na wydarzenie pod nazwą Małopolskim Szlakiem Karmelitańskim 2018. Będzie to uproszczona forma paragrafowej gry terenowej wiodącej od Zawoi przez Wadowice do Czernej, czyli przez miejsca, w których "osiedlili" się Karmelici Bosi. Spośród dotychczasowych gier tę wyróżnia długość, bowiem odległość w linii prostej między wymienionymi klasztorami wynosi aż 56km. Dlatego też przewidziano "etap" nocny; na całość zaś - 24 godziny. Nad przebiegiem gry oraz merytoryczną pieczę nad nią sprawował będzie przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszek Stańczewski. Udział w grze, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jest całkowicie darmowy. Zaplanowano ją na 14 i 15 czerwca br. Do wzięcia udziału wystarczy na adres karmel@geotyda.org przesłać zgłoszenie zespołu zawierające: imiona i nazwiska poszczególnych osób oraz numery telefonów kontaktowych do nich. Regulamin dostępny jest tu. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!

7 maja 2018
7 MAJA 2018

Początek obozu szkoleniowego dla uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Obejmował on "lekcje" zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej, orientacji terenowej oraz podstaw survivalu z elementami SERE. Trzy pierwsze odbywały się w okolicy Czernej, skąd w środę nad ranem ekipa wyruszyła na Pustynię Błędowską, gdzie byli przyuczani do przetrwania w warunkach niepowodzenia misji, w której w przyszłości mogliby uczestniczyć... >>>

17 kwietnia 2018
17 KWIETNIA 2018

Rozpoczęcie szkolenia uczniów klas o nachyleniu wojskowym z XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Na przestrzeni trzech dni poznawali oni podstawy musztry wojskowej, topografii stosowanej w służbach mundurowych, czarnej i zielonej taktyki. Wzięli udział także w tzw. CLS (Combat Lifesaver), czyli szkoleniu przygotowującym do pomocy przedmedycznej na polu walki oraz w paragrafowej grze terenowej prowadzącej w okolicy Małego Cichego, gdzie miało miejsce całe wydarzenie. >>>

2 KWIETNIA 2018

Trzecia rocznica utworzenia Fundacji Geotyda. Można się skupiać na tym co było i w związku z tym osiąść na laurach. Nie w tym celu jednak ona powstała. Kieruje nią rozwój; rozwój pełen wyrzeczeń i poświęceń wymagających wsparcia. Najzwyklejszego, bowiem spalone paliwo, czy też zniszczony sprzęt bez problemu można przeliczyć na koszty materialne. Ofiarowanego czasu już nie; udowadnia on jednak, iż projekt na proponowaną formę pomocy zasługuje.
W związku z tym dziś rusza możliwość wspierania Fundacji Geotyda za pośrednictwem serwisu Patronite. Jego założeniem jest również ofiarowanie darczyńcom "czegoś" w zamian. O stronę niematerialną zatroszczy się Geotyda, o materialną - Fundacja Geotyda, wysyłając w podzięce za wpłaty upominki z nimi związane. Wpłaty zaś realizowane są online poprzez Tpay i PayPal. Przyjmij zaproszenie do pomocy, gdyż w dużej mierze od Ciebie zależy, czy wraz z Geotydą i Fundacją Geotyda poddasz się rozwojowi...

5 MARCA 2018

Uzupełnienie mapy form ochrony przyrody o pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego. Reprezentują one niemal każdą wydzieloną kategorię atrakcji; brakuje jedynie dolin. Nieco ponad połowę stanowią wszelkiego rodzaju skałki: od tych najmniejszych, ledwo wystających nad powierzchnię eratyków, aż po "wyrastające" ponad nią na kilkanaście metrów ostańce. W sumie rejestr ten zawiera 50 obiektów przypisanych do 46 nazw. Prawie połowa zlokalizowana jest na terenie 2 powiatów: krośnieńskiego i sanockiego. Tym samym więc mapa form ochrony przyrody nieożywionej obejmuje już wszystkie tego typu twory znajdujące się na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.

25 stycznia 2018
25 STYCZNIA 2018

Szkolenie z topografii stosowanej w służbach mundurowych dla uczniów klas mundurowych na co dzień uczęszczających do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Tradycyjnie już przybrało ono formę wykładu, ćwiczenia z mapą, a także - pracą w terenie z mapą i urządzeniami lokalizacyjnymi oraz wskazującymi. Na teorii więc uczniowie zostali wprowadzeni w temat map oraz tego, co tak naprawdę odróżnia cywilna praca z nią od tej mundurowej. Sami zresztą doświadczyli tych różnic podczas ćwiczenia na dostarczonych im "podkładach"... >>>

2 grudnia 2017
2 GRUDNIA 2017

Wydarzenie pod nazwą Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych realizowane przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Główny cel mu przyświecający to ukazanie dziedzictwa zakonu Karmelitów Bosych z Czernej. Nie mogło się ono odbyć inaczej niż przy wykorzystaniu paragrafowej gry terenowej. Wydawałoby się więc, że łatwo można było wytyczyć jej przybliżony przebieg, w wyniku czego rywalizacja w niej przyjęłaby formę kto pierwszy ten lepszy... Nic bardziej mylnego, bowiem o merytoryczną stronę gry zatroszczył się przeor tamtejszego klasztoru - o. Leszek Stańczewski. "Wyposażył" ją dodatkowo w elementy nadające całemu przedsięwzięciu charakter duchowy. >>>

25 listopada 2017
25 LISTOPADA 2017

Szkolenie z topografii stosowanej w służbach mundurowych przeprowadzone dla Krakowskiej Legii Akademickiej. Zostało ono podzielone na 3 części, z których każda kolejna wymagała wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie tych wcześniejszych. Dlatego też pierwsza z nich przybrała formę wykładu, druga - ćwiczenia z mapą, a trzecia - zadania terenowego. >>>

19 LISTOPADA 2017

Start zapisów na wydarzenie pod nazwą Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych, które zaplanowano na 2 grudnia. Po jego nazwie oraz miejscu organizowania podobnych eventów łatwo wywnioskować, iż nawiąże ono do karmelitańskiego zakonu mieszczącego się w Czernej. Celem wydarzenia jest przybliżenie jego historii oraz przedstawienie obiektów z nim związanych. Dlatego też powstanie specjalna wersja paragrafowej gry terenowej oprowadzającej po miejscach dziś - a także kiedyś - należących do zakonu. Udział w wydarzeniu jest darmowy i ma on charakter rywalizacji na trasie o długości niespełna 12km. Nie czas odgrywa w nim jednak kluczową rolę, a kod zbierany podczas kolejnych etapów rozgrywki. Dla najlepszych 3-5 osobowych zespołów przygotowano upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Krzeszowicach oraz przeora klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszka Stańczewskiego, który czuwa także nad merytoryczną stroną gry. Start wyznaczono przy klasztorze w Czernej. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy przesłać zgłoszenie na adres klasztor@geotyda.org, podając imiona i nazwiska uczestników oraz telefony kontaktowe. Regulamin w formacie PDF znajduje się tu. Serdecznie zapraszamy!

29 października 2017
23 PAŹDZIERNIKA 2017
Paragrafowa gra terenowa stworzona dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Wzięło w niej udział 12 czteroosobowych zespołów z I, II i III klasy o profilu mundurowym oraz nauczyciele. Wszyscy startowali z dworca kolejowego w Krzeszowicach w kilkuminutowych odstępach. Zamykające stawkę grono pedagogiczne wyruszyło zaś 15 minut po ostatniej grupie uczniów. Początkowo trasa wiodła obok Łazienek Zofia, Zdroju Głównego i wzdłuż Krzeszówki. Całkowita jej długość wyniosła niewiele ponad 11km... >>>

7 października 2017
7 PAŹDZIERNIKA 2017

III edycja Mistrzostw Polski Geotyda. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa małopolskiego - Jacek Krupa, burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk oraz przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszek Stańczewski. Na starcie zlokalizowanym przy czerneńskim klasztorze zjawiło się 18 zespołów. W przeciwieństwie do lat poprzednich, wszystkie drużyny w trasę wyruszyły jednocześnie. Dla klas mundurowych i uczniów maksymalna jej długość wyniosła ok. 18km, a dla rodzin - ok. 12km. Tradycyjnie jednak odległość, którą należy pokonać w przypadku dobrze wykonanych zadań, znali wyłącznie organizatorzy... >>>

29 września 2017
29 WRZEŚNIA 2017

Paragrafowa gra terenowa przygotowana dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Ze względu na niewielką ilość czasu na nią przeznaczoną, jej trasa liczyła niespełna 6km. Nie przeszkodziło to jednak pokazać ciekawych zakątków znajdujących się w Krzeszowicach i okolicy. I tak początek wyznaczony został na dworcu kolejowym w Krzeszowicach, a koniec - w nieczynnym kamieniołomie w Miękini... >>>

17 WRZEŚNIA 2017

Pierwszy dzień zapisów na III edycję Mistrzostw Polski Geotyda. Odbędą się one 7 października 2017 roku, a udział w nich jest darmowy. Rywalizacja oparta zostanie na specjalnie przygotowanej paragrafowej grze terenowej. Start tradycyjnie znajdzie się w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. W stosunku do poprzednich edycji, największą zmianę dotknęła wielkość startujących zespołów. Tym razem mogą się one bowiem składać wyłącznie z 3 osób. Zasady rywalizacji pozostają takie same, a odbywać się ona będzie w dwóch kategoriach: klas mundurowych i uczniów oraz rodzinnej. Dla przypomnienia: w klasyfikacji końcowej priorytetem jest zebrany na trasie kod, który przeliczony zostanie na ilość punktów, a czas odegra rolę drugorzędną. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem geotyda2017@geotyda.org. W mailu należy podać imiona i nazwiska uczestników, telefony kontaktowe oraz kategorię rywalizacji: klasy mundurowe, grupy rodzinne; długość tras wynosi odpowiednio ok. 18 i ok. 12km. Regulamin w formacie PDF można pobrać stąd. Serdecznie zapraszamy!

15 maja 2017

15 MAJA 2017

Pierwszy dzień obozu szkoleniowego dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na przestrzeni czterech dni adepci klas mundurowych szkoleni byli z zakresu zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej oraz podstaw topografii. Wszystkie wydarzenia odbywały się w okolicy Czernej, a "lekcja z mapą" tradycyjnie już przyjęła formę paragrafowej gry terenowej. Aby nie tracić czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi "arenami", start i meta... >>>

5 kwietnia 2017

5 KWIETNIA 2017

Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych 2017, którego organizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Krzeszowice; honorowy patronat nad nim objął Burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk. Jego uczestnicy - 60 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski wyłonionych w trakcie ubiegłorocznych eliminacji - zostali oficjalnie przywitani przy remizie OSP w Lgocie przez wielkiego orędownika zdrowej rywalizacji, a zarazem sprawnej i gotowej do poświęceń młodzieży - generała broni Mieczysława Bieńka... >>>

2 KWIETNIA 2017

Prima aprilis oczywiście nie ominął zamieszczonej wczoraj bazy form ochrony przyrody nieożywionej. Zgodnie z ideą tego dnia, nieprawdziwe informacje dotyczyły pomnika przyrody nieożywionej - Kamienia Księżycowego, rezerwatu przyrody nieożywionej - Jeziora Rożnowskiego, stanowiska dokumentacyjnego - Rysy na Rysach. Tak chronione wymienione obiekty najzwyczajniej nie istnieją...
Prawdziwe informacje za to są takie, że podane wczoraj liczby są zgodne z prawdą oraz, że Fundacja Geotyda obchodzi dziś drugą rocznicę utworzenia.

1 KWIETNIA 2017

Istniejąca baza form ochrony przyrody nieożywionej wzbogacona została o 180 tworów. Są nimi pomniki przyrody nieożywionej znajdujące się w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, krakowskim oraz miechowskim. Uzupełniona więc została "nieobecna" dotychczas północno-zachodnia część województwa małopolskiego. Tym samym obszar ten zawiera wszystkie chronione składniki przyrody nieożywionej. Należy do nich: 262 pomników przyrody nieożywionej, 11 rezerwatów przyrody nieożywionej, 80 stanowisk dokumentacyjnych. Ich ilość w spisie nie jest jednak równa liczbie zaznaczonych lokacji, gdyż zdarza się, iż pod jednym wpisem figuruje więcej niż jeden obiekt. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w sposobie zapisu.

8 października 2016
8 PAŹDZIERNIKA 2016

Mistrzostwa Polski Geotyda 2016 organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Była to druga edycja imprezy opartej o paragrafowe gry terenowe otwartej dla uczestników całego kraju; udział w niej nie pociągał za sobą żadnych kosztów. Honorowy patronat nad nią objął burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk; patronował jej także o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie wyznaczono start. Stanęły na nim 24 zespoły podzielone na 3 kategorie. Dla klas mundurowych i OPEN maksymalna długość trasy wyniosła niewiele ponad 20km; dla rodzinnej - niespełna 15km. Nikt z uczestników nie wiedział jednak, czy zwycięstwo wymagało przejścia całego dystansu... >>>

5 WRZEŚNIA 2016

Ruszają zapisy na Mistrzostwa Polski Geotyda 2016. Jest to druga edycja imprezy promującej paragrafowe gry terenowe i związane z nimi idee. Tym razem odbędą się one 8 października 2016r., a start - podobnie jak w ubiegłym roku - wyznaczono w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. W odróżnieniu jednak od poprzedniej edycji, udział w obecnej jest bezpłatny. Wystarczy więc zebrać zespół 3-5 osób i wysłać zgłoszenie na adres mistrzostwa2016@geotyda.org, podając imiona oraz nazwiska uczestników, telefony kontaktowe oraz kategorię rywalizacji spośród trzech dostępnych: klasy mundurowe, open, grupy rodzinne. Więcej szczegółów wkrótce pojawi się na facebookowej stronie wydarzenia; regulamin zaś dostępny jest na stronie Edugrupy w dziale Geotyda. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!

17 czerwca 2016
17 CZERWCA 2016

Pierwsze drużynowe zawody klas mundurowych "Wilczy Trop - szlakiem watahy" organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu. Opierały się one na specjalnie przygotowanej paragrafowej grze terenowej wiodącej po Golubiu-Dobrzyniu. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł na Sejm RP - Paweł Szramka oraz burmistrz Golubia-Dobrzynia - Mariusz Piątkowski. Głównym sponsorem imprezy była firma produkująca odzież wojskową - EKO-CHOT... >>>
15 czerwca 2016
15 CZERWCA 2016

Początek obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Pierwszym elementem szkolenia był instruktaż z zakresu topografii stosowanej w służbach mundurowych powierzony Fundacji Geotyda. I tak podczas krótkiego wykładu uczniowie bratali się z mapami i systemami nawigacji satelitarnej, a praktyczne ćwiczenie na mapie z siatką UTM pozwoliło im nabyć umiejętność lokalizowania obiektów z wykorzystaniem "wojskowych" współrzędnych... >>>

4 czerwca 2016
4 CZERWCA 2016

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz dla uczniów z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Obydwa "teamy" wcześniej podzieliły się na zespoły, które następnie uczestniczyły w paragrafowej grze terenowej prowadzącej tradycyjnie po okolicy Czernej. Tym razem jednak trasa została wydłużona do ok. 20km i zawarto w niej nieprezentowany dotychczas punkt widokowy z szeroką panoramą na zachodnią część Rowu Krzeszowickiego... >>>
2 czerwca 2016
2 CZERWCA 2016

Drugi dzień obozu szkoleniowego - organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa - uczniów klasy o profilu mundurowym z XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podczas zajęć poznawali oni m.in. tajniki zielonej i czarnej taktyki, a także posługiwania się mapą połączone z odnajdywaniem się w nieznanym terenie, za co odpowiadała Fundacja Geotyda... >>>

19 maja 2016
19 MAJA 2016

Trzeci dzień obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Podczas dwóch pierwszych dób na Pustyni Błędowskiej uczestnicy mieli możliwość poznania i zastosowania w praktyce technik survivalu. Kolejne dni zaś - po przemieszczeniu się do Czernej - to szkolenia z zakresu wspinaczki, samoobrony i topografii przeprowadzane przez najlepszych specjalistów z tych dziedzin. Ostatnie zadanie powierzone zostało Fundacji Geotyda... >>>
8 kwietnia 2016
8 KWIETNIA 2016

Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych - Ostróda 2016. Awansowało do niego 75 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Główne przesłanie zawodów to szeroko rozumiana promocja służb mundurowych oraz integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu mundurowym. Kulminację współzawodnictwa stanowiło wyłonienie najlepszej szkoły przygotowującej kandydatów do służby w wojsku, policji, straży granicznej i straży pożarnej. Dlatego też główny organizator - Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa we współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawską Szkoła Wyższą we Włocławku przygotowali szereg konkurencji sprawdzających nie tylko kondycję, ale również odwagę, wytrzymałość, hart ducha, a przede wszystkim braterstwo. Trwały one z niewielkimi przerwami przez 3 dni i 2 noce, z możliwością jedynie chwilowego "ogarnięcia się" w przerwach między nimi... >>>

2 KWIETNIA 2016

Mija rok od momentu powstania Fundacji Geotyda. Czas ten zaowocował wieloma innowacyjnymi tworami oraz działaniami. Należą do nich mapa form ochrony przyrody nieożywionej aktualnie obejmującej południowo-wschodnią część Polski z zaznaczonymi 218 lokalizacjami 144 obiektów (88/82 pomników przyrody nieożywionej, 20/19 rezerwatów przyrody nieożywionej, 110/43 stanowisk dokumentacyjnych), a także paragrafowe gry terenowe w ilości 7 tytułów. Na nich to właśnie odbywały się nowatorskie działania - edukacyjne warsztaty dla uczniów szkół mundurowych, mistrzostwa Polski oraz... egzamin dla studentów studiów podyplomowych. O 16 lokacji wzbogaciła się także Geotyda; głównie pojawiły się w niej obiekty chronione oraz o wyjątkowych wartościach; prócz nich - aktualizacje istniejących wcześniej wielu zdjęć, opisów i lokalizacji.
Przykłady te dowodzą, że geoturystykę wykorzystać można do wielu dziedzin z nią niespokrewnionych. Zapewne niewiele osób było w stanie przewidzieć takie jej zastosowania. Dobitnie dowodzi to, iż działalność Fundacji Geotyda jest uzasadniona i że spełnia ważną rolę w edukacji, ekologii oraz turystyce.
Wielkie podziękowania należą się także podmiotom, dzięki którym Fundacja Geotyda mogła zrealizować wymienione projekty. I tak na "liście" tej znajdują się: Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa, NAVIO, Nowotarski Wydział Zamiejscowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Małopolski Instytut Kultury, o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, Wacław Gregorczyk - burmistrz Krzeszowic, Łukasz Smółka - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Krzysztof Zięba - Prezes Kopalni Soli w Bochni sp. z o. o.

20 STYCZNIA 2016

Znacznemu poszerzeniu ulega baza form ochrony przyrody. I tak lista małopolskich stanowisk dokumentacyjnych uzupełniona zostaje o te zlokalizowane pod powierzchnią terenu, a zbiór pomników przyrody województwa małopolskiego zwiększa się o obiekty znajdujące się na ponad 3/4 jego powierzchni; obecnie nie zawiera on jedynie powiatów stanowiących północno-zachodnią część tegoż województwa. "Odkrycia" dotarły też do sąsiedniej jednostki administracyjnej - województwa podkarpackiego. Tu z kolei przedstawiane twory przyrody nieożywionej to wszystkie rezerwaty przyrody i stanowiska dokumentacyjne. Południowo-wschodnia część Polski "wyposażona" została zatem w jedyny w swoim rodzaju zbiór danych - podstawowych informacji podnoszących społeczną świadomość ekologiczną.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
12 GRUDNIA 2015

Praktyczny egzamin dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi - jednego z kierunków studiów podyplomowych nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Stanowił on część kilkuetapowego szkolenia, a odbywał się w okolicy Czernej. Za "podkład" posłużyła więc paragrafowa gra terenowa wykorzystywana do celów "mundurowych". Została ona jednak zmieniona ze względu na panujące warunki - krótszy dzień i niższą temperaturę. Projekt śmiało więc nazwać można demem prezentującym ideę oraz wszechstronność produktu tworzonego i rozprowadzanego przez Fundację Geotyda... >>>

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
8 GRUDNIA 2015

Fundacja Geotyda zaprasza na 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2016r. w Kluczach przy ul. Rudnickiej. Organizatorzy - Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń oraz Pustynna Grupa Terenowa - przygotowali pilotażowy przejazd po Pustyni Błędowskiej, próby czasowe na torze w Niegowoniczkach, poczęstunek, nagrody oraz licytację dla WOŚP. Wydarzeniu patronuje wójt gminy Klucze, a zapisy na nie przyjmowane są od dziś drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje zawiera zamieszczony obok plakat oraz facebookowa strona wydarzenia.
6 GRUDNIA 2015

Po innowacyjnym produkcie, jakim nadal pozostają paragrafowe gry terenowe, Fundacja Geotyda rozpoczyna prace nad kolejnym projektem. Jest nim ogólnodostępna mapa form ochrony przyrody. A ponieważ przedmiotem zainteresowania fundacji są wyłącznie twory przyrody nieożywionej, więc zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obejmować ona będzie pomniki przyrody nieożywionej, rezerwaty przyrody nieożywionej oraz stanowiska dokumentacyjne. Podkładem wykorzystanym do prezentacji danych został ten znany z Geotydy i używany również na stronach fundacji, czyli Google Maps w wersji 3.
Na początek na mapie zaznaczone zostały wszystkie krakowskie pomniki przyrody, małopolskie rezerwaty przyrody, a także naziemne stanowiska dokumentacyjne zlokalizowane w Małopolsce. Oprócz niej, w zakładce TWÓRCZOŚĆ pojawił się odnośnik zarówno do niej, jak i do spisu wszystkich zaznaczonych na niej obiektów. Jeżeli zaś opis danego tworu znajduje się w Geotydzie, w indeksie umieszczono odnośnik do niego kierujący.

10 października 2015
10 PAŹDZIERNIKA 2015

Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 organizowane wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń. Rywalizacja opierała się na paragrafowej grze terenowej prowadzącej po okolicach Czernej, a start wyznaczono przy tamtejszym klasztorze Karmelitów Bosych. Uczestnicy podczas zmagań poznali górniczą przeszłość tego rejonu, a także doznali bliskiego kontaktu z wulkanitami oraz z pomnikiem przyrody nieożywionej... >>>

16 WRZEŚNIA 2015

Dzięki zwiększeniu liczby kodeksów pojawia się możliwość poznania dziejów małopolskiej soli. Nie skupiają się one jednak wyłącznie na górniczej eksploatacji "białego złota", ale sięgają znacznie dalej - do początków jego pozyskiwania datowanego na ponad 5000 lat wstecz... a nawet jeszcze wcześniej, gdyż za jego początek należy uznać "datę" sprzed niespełna 15mln lat. Nietrudno się jednak domyślić, iż udostępnione właśnie paragrafowe gry terenowe oprowadzają po Wieliczce oraz Bochni. A że cała solna historia w przypadku obydwu złóż jest podobna, rozgrywka wielicka skupia się na powstaniu soli i jej eksploatacji za pomocą nieistniejących już szybów, bocheńska zaś - na jej wydobywaniu oraz towarzyszących mu "inwestycjach".

4 sierpnia 2015
4 SIERPNIA 2015

Rozpoczęcie zapisów na Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 przygotowywanych wspólnie z Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Imprezę współorganizuje Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSHE, Wydział Zamiejscowy WSHE w Nowym Targu, a honorowy patronat nad nią sprawują: Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Związek Strzelecki Strzelec... >>>

3 sierpnia 2015
3 SIERPNIA 2015

Pierwszy dzień obozu specjalistycznego "Logistyka" oraz warsztatów "Rozwoju kariery" dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Podczas trwającego pięć dni szkolenia adeptom ukazana została droga do kariery obrana wraz z wyborem tej właśnie szkoły. Uczestniczyli oni także w szeregu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu zgodnego z obranym profilem. Należały do nich m.in. zielona taktyka, czarna taktyka, obsługa broni, wspinaczka, a także orientacja terenowa... >>>

9 CZERWCA 2015

Wzbogacenie zasobów o dwa kolejne tytuły paragrafowych gier terenowych. Wspólną ich "planszą" jest Kraków, a rozgrywają się one w obrębie wzgórz zrębowych zlokalizowanych właśnie na terenie dawnej stolicy Polski. Wzniesienia te są dziś znane wśród krakowian; od teraz jednak można je odkryć na nowo, "cofając" się o miliony i tysiące lat, by trafić na dno ówczesnego morza oraz do wnętrz "wczorajszych" niemalże jaskiń. Dodatkowymi atutami łączącymi obydwa tytuły są niezapomniane widoki na Kraków oraz... postać Pana Twardowskiego.

18 MAJA 2015

Wprowadzenie do obiegu trzech kodeksów paragrafowych gier terenowych. Są one innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na poznawaniu określonego obszaru bez wykorzystywania mapy, a za pomocą precyzyjnych wskazówek umożliwiających sprawne poruszanie się po terenie. Ich dodatkowym atutem jest możliwość poznania geologii wraz z pokrewnymi jej zagadnieniami połączone z ukazaniem ich podczas wędrówki. Istnieją w nich zatem: zgrabne połączenie teorii z praktyką, godziny dobrej zabawy spędzone w sprawdzonym gronie, możliwość rywalizacji, szansa na odkrycie nieznanych miejsc i spojrzenie z innej perspektywy na znane oraz wiele, wiele, więcej... Aby się o tym przekonać, wystarczy je wypróbować, przechodząc do zakładki TWÓRCZOŚĆ.

Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń
6 MAJA 2015

Pierwszy projekt Fundacji Geotyda przygotowany wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Była nim pilotażowa odsłona paragrafowych gier terenowych, więc zmagania polegały na przejściu wyznaczonej wcześniej trasy bez użycia mapy, a jedynie za pomocą precyzyjnych opisów; "kształtowały" ją odpowiedzi na pytania dotyczące obiektów spotykanych podczas wędrówki. Na potrzeby tego projektu jednak podniesiona została trudność... >>>

21 KWIETNIA 2015

Uzyskanie osobowości prawnej przez Fundację Geotyda.

2 KWIETNIA 2015

Ustanowienie aktu fundacyjnego dającego początek Fundacji Geotyda.

Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT