PORR

Cykl przygotowanych w Czernej kongresów dla pracowników koncernu PORR. Uczestniczyły w nich zarówno osoby sprawujące funkcję kierowników budów rozsianych po całej Polsce, jak i członkowie zarządu oraz pionu BHP. W roku 2022 odbywały się one dla pierwszej grupy w cotygodniowych odstępach z przerwą na pierwszolistopadowe świętowanie, a w 2023 - wiosną dla szefów oraz "behapowców". Miały one formę wykładów prowadzonych przez osoby na co dzień czynnie pracujące w służbach mundurowych, a dotyczących wypadków i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Najbardziej czasochłonny element to jednak paragrafowa gra terenowa wiodąca po okolicach Czernej. Każdorazowo charakteryzowała się ona podobną długością, dodatkowymi pytaniami z dziedziny BHP, potrzebą łączności z "bazą" - więc uczestnicy podzieleni na zespoły otrzymywali radiotelefony - oraz - wprawdzie nie od samego początku - koniecznością skorzystania z mapy bez ułatwień w postaci opisu trasy, a także zainscenizowanym wplecionym w tekst zdarzeniem.

18 października 2022
18 PAŹDZIERNIKA 2022

Pierwszy z sześciu "testów" przygotowanych dla ekipy kierowników budów PORR. Obecne były 23 osoby na czas rywalizacji podzielone na 7 zespołów, które - przecierając szlaki przed następnymi - udowodniły, że najważniejszym czynnikiem tutaj jest dokładność, bowiem na trasie o długości ok. 12km zwyciężył najwolniejszy z nich, uzyskując 75% skuteczność w rozwiązywaniu zadań.

25 października 2022
25 PAŹDZIERNIKA 2022

Drugi "rzut" kierowników budów PORR. W odróżnieniu od poprzedników jednak, do niespełna 9km skrócono dla nich trasę, nieco zmieniono jej przebieg, a także dodano zadanie polegające na dojściu do określonego punktu za pomocą mapy bez dodatkowych wskazówek. Wystartowało 21 osób w 7 zespołach, jednak tylko 3 drużyny zadanie wykonały "poprawnie". Najlepszy wynik oscylujący w granicy 80% uzyskał jeden z szybszych - lecz nie naj - teamów.

8 listopada 2022
8 LISTOPADA 2022

Trzecia grupa kierowników budów "przysłana" przez PORR. Przybyłych 21 osób podzielono na 7 zespołów. Trasa pozostała ta sama jak ostatnio, aczkolwiek zmieniono pytania. Być może więc z tego powodu wszystkie ekipy wykonały zadanie, jednak różnorodność zawartych zagadek spowodowała, że najlepsza - acz nie najszybsza - z drużyn uzyskała "ledwie" 66% prawidłowych odpowiedzi.

15 listopada 2022
15 LISTOPADA 2022

Czwarta ekipa kierowników budów z koncernu PORR. Dotarło 18 osób, z których stworzono 6 zespołów. Trasę wydłużono o nieco ponad kilometr, co umożliwiło dodanie nowych pytań wymagających spostrzegawczości i logicznego myślenia. Pojawiły się także świeże zagadki z dziedziny BHP oraz zainscenizowany wypadek wymagający podjęcia odpowiednich czynności, o czym informowano przez radiotelefon; zadanie to podlegało odrębnej klasyfikacji, a punkty sumowano. Zwycięzcy uzyskali wynik 60%; nie najlepszy, jednak liderzy nie zmieścili się w wyznaczonym czasie, za co zostali zdyskwalifikowani.

22 listopada 2022
22 LISTOPADA 2022

Piąty, liczący 15 osób, kongres kierowników budów PORR. Pomimo krążących po koncernie opowieści o wyglądzie i sposobie działania w wydarzeniu, żadnemu z 5 zespołów nie udało się go "rozwiązać" całkowicie. Kolejny raz jednak uwydatniła się dokładność w jego wykonaniu, gdyż z wynikiem 70% zwyciężyła najwolniejsza drużyna, która przybyła na metę w ostatniej "dopuszczającej" do klasyfikacji minucie.

29 listopada 2022
29 LISTOPADA 2022

Szósta, ostatnia, "wizyta" kierowników budów PORR. Obecnych na niej 21 osób podzielono na 7 zespołów i pomimo już pewnie znanej formy, zaledwie 4 z nich ukończyły rozgrywkę w regulaminowym czasie. Niewiadomą pozostawały zadania, a te zwycięzcom udało się rozwiązać na poziomie 70%; oczywiście trasy nie przeszli oni w najkrótszym czasie.

12 maja 2023
12 MAJA 2023

Wzorem ubiegłorocznych ekip kierowników budów koncernu PORR, przyszedł czas na kongres członków zarządu. Zmniejszono liczbę wykładów do jednego, a w zamian dodano element survivalu połączony z noclegiem w leśnej głuszy... W rozgrywce zaś zainscenizowany wypadek zastąpiono koniecznością udzielenia pierwszej pomocy pozorantowi, zmieniono i nieco - do ok. 11,5km - wydłużono trasę, a także umieszczono w niej cząstkę wykorzystywaną w rywalizacji na najwyższych poziomach. Niby więc szefostwo sprawdzało się w tym samym co pozostali pracownicy, acz można było polec już na samym początku gry. Na 12 pytań dotyczących trasy i firmy najlepszy z 5 zespołów uzyskał 8 punktów i, co kolejny raz warto podkreślić, nie była to najszybsza ekipa. Wszystkie za to rewelacyjnie poradziły sobie z "przywróceniem sprawności" pozorantowi.

12 października 2023
12 PAŹDZIERNIKA 2023

Do "PORRowej" rywalizacji przystąpili pracownicy działu BHP. Po odbytym dzień wcześniej szkoleniu z łączności radiowej, wyposażeni w radiostacje z rana wyruszyli w trasę niemal całkowicie zmienioną trasę. Liczyła ona ok. 20km; czekało na niej sporo dodatkowych zadań, w tym wymagających zdolności manualnych oraz przełamania strachu. Pierwszy raz kod zbierany podczas rozgrywki nie miał priorytetowego znaczenia. Ze względu na specyfikę grupy bowiem, najważniejszą rolę nadano wplecionym w nią zadaniom z branży. Obniżenie rangi przejścia trasy ukazać miało jednak siłę charakteru. Na starcie zameldowało się 5 zespołów. Ze względu na fakt, iż jeden z elementów trasy stanowiła tyrolka, wydłużony został interwał czasowy pomiędzy nimi. Pojawiła się więc możliwość powtórki obowiązujących zasad, podstaw łączności, a także - wykonania zadania manualnego polegającego na stworzeniu z dostarczonych wcześniej materiałów pomieszczenia przeznaczonego dla losowo wybranego latającego organizmu. Zadanie to, podobnie jak pozostałe z branży i tyrolka, nie wliczały się do ostatecznego czasu. Ten zaś, pomimo korzystnych warunków atmosferycznych, dla 3 zespołów, które dotarły na miejsce startu, wyniósł nieco ponad 9 godzin. Zwycięzcy otrzymali upominki od zarządu koncernu - m.in. zdrowotne produkty z firmowej pasieki, sprzęt elektroniczny, listy gratulacyjne, pochwałę od przełożonych, a także - imienne wzmianki w korespondencji o kongresie.

PORR
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT