28 MAJA 2022

28 maja 2022
Praktyki zawodowe studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe nowotarskiej filii Uniwersytetu Nauk Społecznych w Łodzi. Odbywały się one w Małem Cichem pod postacią paragrafowej gry terenowej, jednak ze względu na niski poziom Cichej Wody przepływającej przez tę górską miejscowość, trasa okazała się zbyt niebezpieczną do przejścia. Wysoki stan rzeki wprowadza bowiem niepewność, wymuszając większą czujność oraz stworzenie zespołu gotowego do współpracy w kryzysowej sytuacji. W zamian do rozgrywki wprowadzono łączność za pomocą radiostacji, 28 maja 2022 która znacząco ułatwiała nawigację w terenie, oraz trudniejsze pytania. A o fakcie, że do najłatwiejszych one nie należały, świadczą wyniki, gdyż żadnemu z czterech startujących zespołów nie udało się uzyskać maksymalnej ilości punktów. Najlepsza drużyna popełniła jeden błąd i - co zasługuje na szczególne uznanie - jednocześnie była ona najszybszą z całego zestawienia z czasem 119 minut. Dystans do pokonania wynosił zaś ok. 8km co nie wydaje się męczące, jednak podejście pod lokalną stację narciarską potrafiło "odciąć" tlen.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT