17 CZERWCA 2019

17 czerwca 2019
Pierwszy dzień praktyk dla studentów bezpieczeństwa narodowego kształcących się w nowotarskim Wydziale Zamiejscowym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Odbywały się one w Małem Cichem, a obejmowały szkolenie z zakresu budowy i obsługi broni, zielonej taktyki, musztry wojskowej oraz topografii i łączności. Ostatnie elementy przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu paragrafowej gry terenowej. Zawierała ona więc zarówno typowe elementy wymagające odnajdywania charakterystycznych punktów w terenie, jak i miejsca w których należało się połączyć z "bazą", gdyż tylko w taki sposób możliwe było uzyskanie paragrafu opisującego przebieg kolejnego fragmentu trasy. Ta zaś uległa kolejnej modyfikacji, bowiem pierwszy "miejski" odcinek zastąpiono "dzikim". Długość trasy uległa nieznacznej zmianie, ale doszedł nawigacyjnie trudny fragment oraz podejście wymagające większego wysiłku.
Start pierwszej - podzielonej na zespoły grupy - miał miejsce w poniedziałek. Druga grupa zaś - również dzielona na zespoły przed startem - wychodziła następnego dnia rano, "wymieniając" się charakterem zajęć. Ich długość jednak została dobrana tak, że czas przejścia trasy ograniczały kolejne "lekcje"; dla pierwszej grupy był to jednak zbliżający się zmierzch. 17 czerwca 2019 Najwięcej trudności sprawiła nawigacja na dodanym odcinku trasy. Jednak dzięki wprowadzeniu elementu łączności i przydzieleniu kryptonimów, zachowany został stały nadzór nad zespołami. W przypadku znacznych trudności, teamy kierowano do "bazy"; priorytet to bowiem bezpieczeństwo oraz możliwość uczestniczenia w kolejnych zajęciach. Ostatecznie zadaniu sprostał jeden team; nie przyznawano wprawdzie żadnych ocen, jednak skala trudności zastosowana przy zadaniu pozwoliła zwycięskiej grupie z nadzieją patrzeć w przyszłość, gdyż trudności napotkane w ich przypadku najpewniej zostaną wyeliminowane.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT