14 WRZEŚNIA 2018

14 września 2018
Integracja uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Przybrała ona formę paragrafowej gry terenowej wiodącej po okolicach Krzeszowic. Po przeprowadzeniu krótkiej odprawy, przedstawieniu obowiązujących zasad i omówieniu kwestii bezpieczeństwa, uczniowie podzieleni na zespoły startowali spod dworca w Krzeszowicach w równych odstępach czasowych. Miasteczko wprawdzie "pogrążyły" remonty, jednak nie przeszkodziły one w wyznaczeniu ciekawej trasy. Liczyła ona ok. 16km, a prowadziła przez plac upamiętniający czatkobatracha; zahaczyła o Dębnik, Dolinę Eliaszówki i Szwedzką Drogę. Po raz pierwszy zawierała młyn zbożowy oraz oddane całkiem niedawno dla zwiedzających muzeum misyjne przy klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Zakończenie zaś wyznaczone zostało w Miękini za skarpą kamieniołomu o nachyleniu ok. 60%.
14 września 2018
Generalnie zadania do wykonania nie sprawiły większych trudności. Najtrudniejszym z nich okazało się wyjście na skarpę. Dlatego też część ekip postanowiła skrócić sobie drogę przez środek kamieniołomu w Miękini. Oczywiście działanie takie nie zostało zawarte w żadnym kodeksie, więc zespoły te zostały zdyskwalifikowane na mecie. Ostatecznie z dwójki drużyn, które zdobyły maksymalną ilość punktów, zwyciężyła szybsza o 13 minut, aczkolwiek nie najszybsza w całym zestawieniu. Na zwieńczenie integracji przygotowano ognisko oraz statuetkę dla zwycięskiego zespołu.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT