7 MAJA 2018

7 maja 2018
Początek obozu szkoleniowego dla uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Obejmował on "lekcje" zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej, orientacji terenowej oraz podstaw survivalu z elementami SERE. Trzy pierwsze odbywały się w okolicy Czernej, skąd w środę nad ranem ekipa wyruszyła na Pustynię Błędowską, gdzie byli przyuczani do przetrwania w warunkach niepowodzenia misji, w której w przyszłości mogliby uczestniczyć. Nie zabrakło więc noclegu pod gołym niebem wśród piasków. Kolejny raz zatem obiekty geologiczne posłużyły jako podstawa do przeprowadzenia szkoleń uzupełniających szkolną edukację oraz przygotowujących do służby.
Zajęcia z zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej i podstawami survivalu przeprowadzane były pod czujnym okiem instruktorów, z orientacji terenowej zaś - nie. Tutaj uczniowie natychmiast zostali rzuceni na głęboką wodę. 17 maja 2018 Wprawdzie z każdą z grup szli nauczyciele, to jednak ich rola została ograniczona jedynie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wszyscy musieli zatem przejść trasę liczącą ok. 12km i rozwiązać szereg zadań czyhających po drodze. I choć najlepszemu teamowi jej przejście zajęło niespełna 3 godziny, to jeden błąd pozbawił go zwycięstwa. Znów liczyła się dokładność, nie szybkość. Kluczem do niego było dokładne poznanie mijanych obiektów, wśród których największe wrażenie zrobiły: nowe muzeum karmelitańskie oraz kamieniołom w Czatkowicach. Najlepszy zespół w nagrodę otrzymał upominki ufundowane przez Gminę Krzeszowice.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT