25 LISTOPADA 2017

25 listopada 2017
Szkolenie z topografii stosowanej w służbach mundurowych przeprowadzone dla Krakowskiej Legii Akademickiej. Zostało ono podzielone na 3 części, z których każda kolejna wymagała wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie tych wcześniejszych. Dlatego też pierwsza z nich przybrała formę wykładu, druga - ćwiczenia z mapą, a trzecia - zadania terenowego.
Podczas wykładu legioniści zostali wprowadzeni w świat map. Poznali m.in. ich klasyfikację, najważniejsze elementy je opisujące oraz sposoby odczytywania treści na nich zawartych. Dowiedzieli się także o zasadach działania kompasu i systemów nawigacji satelitarnej. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów, jasny stał się opis Ziemi za pomocą siatek geograficznych stosowanych do celów militarnych. "Załapanie" tego tematu z kolei było niezbędne do prawidłowego wykonania ćwiczenia z mapą, podczas którego unaocznione zostały różnice w stosowaniu różnych typów układów współrzędnych. Zadanie to pokazało celowość wprowadzenia "innego" zapisu koordynatów oraz banał korelacji między nimi - opisem matematycznym - a rzeczywistą lokalizacją namierzanych obiektów.
25 listopada 2017
Ostatnim etapem szkolenia było zadanie taktyczne w formie paragrafowej gry terenowej. Celem każdej z grup było opuszczenie bunkra znajdującego się na terytorium wroga i namierzenie miejsca ewakuacji. Miejsce to, a w zasadzie współrzędne miejsca, zespoły otrzymywały w wyniku rozwiązania zadań wymagających połączenia zdobytych dotychczas wiedzy i umiejętności. Za arenę "potyczki" posłużył Kraków. Ta część szkolenia okazała się najtrudniejsza, gdyż żadnemu z teamów nie udało się dotrzeć do punktu docelowego. Mimo wszystko, najbliżsi prawidłowego namierzenia celu otrzymali upominki od organizatora.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT