8 PAŹDZIERNIKA 2016

8 października 2016
Mistrzostwa Polski Geotyda 2016 organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Była to druga edycja imprezy opartej o paragrafowe gry terenowe otwartej dla uczestników całego kraju; udział w niej nie pociągał za sobą żadnych kosztów. Honorowy patronat nad nią objął burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk; patronował jej także o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie wyznaczono start. A stanęły na nim 24 zespoły podzielone na 3 kategorie. Dla klas mundurowych i OPEN maksymalna długość trasy wyniosła niewiele ponad 20km; dla rodzinnej - niespełna 15km. Nikt z uczestników nie wiedział jednak, czy zwycięstwo wymaga przejścia całego dystansu...
W momencie startu uczestnicy otrzymywali - przygotowany przez najlepszych specjalistów z dziedziny topografii stosowanej w służbach mundurowych - opis trasy, w którym krótko przedstawiona została przeszłość gminy Krzeszowice. Na tym skończyła się rola organizatorów (wypuszczali oni jedynie zespoły w określonych odstępach czasowych), a zaczęła rywalizacja. Wymagała ona bardzo dobrej kondycji fizycznej, gdyż maksymalny czas przejścia trasy wynosił 8 godzin. Okazało się, iż nie dla wszystkich był on wystarczający. Niektóre zespoły przekroczyły go o zaledwie kilkanaście minut, więc zgodnie z zapisami w regulaminie nie podlegały dalszej klasyfikacji. Ta z kolei bazowała na zbieranym podczas przemierzania trasy kodzie, który tworzyły znaki notowane za odpowiedzi na pytania dotyczące spotykanych obiektów. Ze względu na rangę nie należały one do łatwych i oprócz spostrzegawczości wymagały umiejętności logicznego myślenia; czasem łączyły w sobie kilka dziedzin.
Ostatecznie żaden z zespołów startujących w kategorii klas mundurowych oraz OPEN nie zdobył maksymalnej ilości punktów. Zwycięstwo jednak w pierwszej kategorii zasłużenie wywalczyła grupa M1 reprezentująca XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie: 8 października 2016 Magdalena Kmita, Michał Ołów, Michał Raźny, Mateusz Statek; a w drugiej - zespół O4: Zuzanna Gorczowska, Sebastian Kikta, Mateusz Mazur, Miłosz Nabożny. Kategorię rodzinną wygrał pięcioosobowy team R1 w składzie: Damian Filipski, Witold Filipski, Maciej Koralewski, Adrian Kramarski, Kacper Ryniec; w tym przypadku zdobyty kod okazał się bezbłędny. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów. Wszystkim gratulujemy ukończenia zmagań i jednocześnie dziękujemy tym, bez których te mistrzostwa by się nie odbyły. Serdecznie zapraszamy za rok!
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT