15 CZERWCA 2016

15 czerwca 2016
Początek obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Pierwszym elementem szkolenia był instruktaż z zakresu topografii stosowanej w służbach mundurowych powierzony Fundacji Geotyda. I tak podczas krótkiego wykładu uczniowie bratali się z mapami i systemami nawigacji satelitarnej, a praktyczne ćwiczenie na mapie z siatką UTM pozwoliło im nabyć umiejętność lokalizowania obiektów z wykorzystaniem "wojskowych" współrzędnych, a także wyznaczania azymutów i przeliczania zeskalowanych wartości "mapowych" na rzeczywiste. 15 czerwca 2016 Druga, w całości praktyczna część, polegała na udziale w paragrafowej grze terenowej z "planszą" w okolicy Czernej. Tradycyjnie nie zabrakło w niej ciekawych zadań wymagających spostrzegawczości, współpracy i radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach oraz... niesamowitych widoków, co znalazło potwierdzenie w nastrojach uczniów po powrocie do miejsca startu.
Podczas kolejnych dni obozu uczniowie poznali tajniki czarnej i zielonej taktyki oraz przeszli 24 godzinne szkolenie survivalowe z elementami SERE.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT