4 CZERWCA 2016

4 czerwca 2016
Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz dla uczniów z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Obydwa "teamy" wcześniej podzieliły się na zespoły, które następnie uczestniczyły w paragrafowej grze terenowej prowadzącej tradycyjnie po okolicy Czernej. Tym razem jednak trasa została wydłużona do ok. 20km i zawarto w niej nieprezentowany dotychczas punkt widokowy z szeroką panoramą na zachodnią część Rowu Krzeszowickiego. Studenci dodatkowo musieli zmierzyć się z zadaniem polegającym na odnalezieniu w kompleksie leśnym śladów pozostawionych przez sprawców napadu na bank i procesowym ich zabezpieczeniu. Mało tego, musieli oni w odpowiednim momencie prawidłowo połączyć się za pomocą radiostacji z "bazą" i zdać relację z dotychczasowych "osiągnięć". 4 czerwca 2016 Poprawność wykonywanych przez studentów zadań podlegała ocenie ze strony kształcącego ich nauczyciela. Wszyscy zaś poznali wszechstronność gier rozprowadzanych przez Fundację Geotyda i przekonali się, że jedynie niewielka zmiana pozwala dostosować je do odpowiedniego toku kształcenia.
Drugiego dnia cała ekipa przeniosła się do Doliny Kobylańskiej, gdzie na każdego czekało zgoła odmienne zadanie - walka ze swoimi lękami przed "starciem" z tyrolką rozwieszoną nad dnem doliny.

fot. Paweł Klepczarek
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT