3 SIERPNIA 2015

3 sierpnia 2015
Pierwszy dzień obozu specjalistycznego "Logistyka" oraz warsztatów "Rozwoju kariery" dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Podczas trwającego pięć dni szkolenia adeptom ukazana została droga do kariery obrana wraz z wyborem tej właśnie szkoły. Uczestniczyli oni także w szeregu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu zgodnego z obranym profilem. Należały do nich m.in. zielona taktyka, czarna taktyka, obsługa broni, wspinaczka, a także orientacja terenowa. W "przerwie" między zajęciami zaś cała grupa odwiedziła Kraków, podkrakowskie Balice oraz Pustynię Błędowską. Nad sprawnym przebiegiem "imprezy" czuwała kadra profesjonalnych instruktorów, a na jej zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty.
Fundacja Geotyda odpowiadała za przygotowanie specjalnej nieoznakowanej w terenie trasy, której przejście wymagało kierowania się otrzymanymi wskazówkami. Była to zatem druga już odsłona paragrafowych gier terenowych po okolicach Czernej. Trasa została jednak nieco zmodyfikowana, wcześniej - dokładnie zrewidowana oraz... miejscami oznakowana ze względu na niebotyczny rozmiar chaszczów. Tym razem jednak, pomimo ułatwień, zadanie okazało się nie do wykonania. 3 sierpnia 2015 Jedną z przeszkód stało się... słońce, które nagrzało powietrze do temperatury ponad 30°C. I o ile leśna część wędrówki problemów nie przysparzała, to już zetknięcie z ekstremalnymi warunkami oraz widmem walki z własnymi słabościami na nieosłoniętym terenie miały decydujący wpływ na takie właśnie rozstrzygnięcie. Morale zapewne podniosłaby podawana przed startem informacja o nagrodach, jednak zaistniała sytuacja uczy, że gdy rozpatrujemy całą karierę, nie możemy oczekiwać szybkich zysków, ani też kierować się wyłącznie własnymi wygodami...

fot. Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT