SZLAKIEM DAWNEGO GÓRNICTWA

Szlakiem dawnego górnictwa
Tenczynek, przylegający do południowej części Krzeszowic, wspólnie z okolicą z powodzeniem określić można mianem geologicznej mekki. Bogactwo tych ziem dostrzeżono, tworząc Szlak Dawnego Górnictwa. Jego celem jest przedstawienie historii tutejszego górnictwa oraz przybliżenie tego obszaru pod kątem geologicznym. W zasadzie skupia się on głównie na węglu kamiennym, który pozyskiwano stąd już od końca XVIII wieku, ale jednocześnie nie pomija innych wydobywanych na tym terenie kopalin - piasków ze żwirami oraz wapieni - Szlakiem dawnego górnictwa ani zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Dziś pozostałości po prowadzonych pracach w postaci zrujnowanych budynków, hałd, zapadlisk i lejów świadczą o rozmachu przedsięwzięć. I właśnie między nimi prowadzi trasa gry. Rozpoczyna się ona wprawdzie wśród małomiasteczkowej zabudowy Tenczynka, ale dalsza jej część wiedzie już wyłącznie po Lesie Zwierzyniec mającym przykryć górnicze pozostałości.

TEMAT PRZEWODNI: węgiel kamienny w Tenczynku
CZAS POWSTANIA: karbon, ok. 320mln lat wstecz
ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE: pomnik przyrody nieożywionej, stanowisko dokumentacyjne
TEREN ROZGRYWKI: Tenczynek, Las Zwierzyniec
MIEJSCE STARTU: Tenczynek, ul. ks. Mieczysława Mądrzyka 21A
MINIMALNA DŁUGOŚĆ TRASY: 7,5km

Zarówno cały plik, jak i żadna jego część nie mogą być w jakikolwiek sposób przetwarzane, kopiowane, ani przechowywane w dowolnej postaci dłużej niż 24 godziny od momentu jego zapisania bez pisemnej zgody Fundacji Geotyda.
Akceptuję powyższe warunki i pobieram.
Copyright 2015-2020 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku Patronite
Patronite ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT