SZLAKIEM DAWNEGO GÓRNICTWA

Szlakiem dawnego górnictwa
Tenczynek, przylegający do południowej części Krzeszowic, wspólnie z okolicą z powodzeniem określić można mianem geologicznej mekki. Bogactwo tych ziem dostrzeżono, tworząc Szlak Dawnego Górnictwa całkowicie odnowiony w 2020r. Jego celem jest przedstawienie historii tutejszego górnictwa oraz przybliżenie tego obszaru pod kątem geologicznym. W zasadzie skupia się on głównie na węglu kamiennym, który pozyskiwano stąd już od końca XVIII wieku, ale jednocześnie nie pomija innych wydobywanych na tym terenie kopalin - piasków ze żwirami oraz wapieni - Szlakiem dawnego górnictwa ani zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Dziś pozostałości po prowadzonych pracach w postaci zrujnowanych budynków, hałd, zapadlisk i lejów świadczą o rozmachu przedsięwzięć. I właśnie między nimi prowadzi trasa gry. Rozpoczyna się ona wprawdzie wśród małomiasteczkowej zabudowy Tenczynka, ale dalsza jej część wiedzie już głównie po Lesie Zwierzyniec mającym przykryć górnicze pozostałości. Gra zawiera także opcję w postaci pętli rudniańskiej, którą zlikwidowano i nie poddano rewitalizacji w 2020r. Ukazano na niej kopalnię węgla kamiennego oraz zjawiska wulkaniczne.

TEMAT PRZEWODNI: węgiel kamienny w Tenczynku
CZAS POWSTANIA: karbon, ok. 320mln lat wstecz
ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE: pomnik przyrody nieożywionej, stanowisko dokumentacyjne
TEREN ROZGRYWKI: Tenczynek, Las Zwierzyniec
MIEJSCE STARTU: Tenczynek, ul. ks. Mieczysława Mądrzyka 21A
MINIMALNA DŁUGOŚĆ TRASY: 11,4km

Ministerstwo Rozwoju

Zarówno cały plik, jak i żadna jego część nie mogą być w jakikolwiek sposób przetwarzane, kopiowane, ani przechowywane w dowolnej postaci dłużej niż 24 godziny od momentu jego zapisania bez pisemnej zgody Fundacji Geotyda.
Akceptuję powyższe warunki i pobieram.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT