PRZEZ SZYBY SOLNE

Przez szyby solne
W 2011r. na terenie Wieliczki powstał Wielicki Szlak Szybów Górniczych. Wskazuje on historyczne miejsca wydobywania soli z wielickiego złoża i poprzez tablice informacyjne umieszczone w tych lokalizacjach przybliża historię każdego z szybów. Szlak nie został jednak specjalnie oznakowany w terenie, więc na próżno szukać drogi wskazującej ilość tych miejsc, czy też mapy z ich rozmieszczeniem.
Gra jest doskonałym przewodnikiem po złożu soli w Wieliczce Przez szyby solne wyznaczonym przez miejsca historycznego jej wydobywania metodami górniczymi. Dla potrzeb rozgrywki zostały one pogrupowane w specjalne sektory uwzględniające czas drążenia kolejnych szybów, bądź też osiąganie określonych partii złoża. Trasa rozpoczyna się przy szybie Daniłowicza, skąd zaprowadza do poszczególnych tablic informacyjnych i całkowicie prowadzi przez miejską zabudowę Wieliczki,
ukazując na jej tle formę solnego "ciała".

TEMAT PRZEWODNI: ewaporacja u czoła Karpat
CZAS WYSTĄPIENIA: paleogen, ok. 15mln lat wstecz
TEREN ROZGRYWKI: Wieliczka
MIEJSCE STARTU: Wieliczka, ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 10
MINIMALNA DŁUGOŚĆ TRASY: 5,2km

Zarówno cały plik, jak i żadna jego część nie mogą być w jakikolwiek sposób przetwarzane, kopiowane, ani przechowywane w dowolnej postaci dłużej niż 24 godziny od momentu jego zapisania bez pisemnej zgody Fundacji Geotyda.
Akceptuję powyższe warunki i pobieram.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT