NA KRAKOWSKIM RYGLU

Na krakowskim ryglu
Na obszarze krakowskiego rygla charakterystycznym elementem krajobrazu są izolowane wzgórza o stromych stokach. Nazywa się je zrębami, a na jednym z nich już od II poł. XI wieku wznosi się tynieckie opactwo oo. Benedyktynów. Walory tych terenów dostrzeżono już jednak znacznie wcześniej, czego dowodzą prace wykopaliskowe przeprowadzone w okolicy Piekar. W ich wyniku ustalono, iż ślady pozostawione po tutejszym osadnictwie należą do jednych z najstarszych zabytków archeologicznych na ziemiach polskich. Co więcej, zręby tworzą tutaj najwęższą część doliny Wisły zwaną Bramą Tyniecką, a płynąca jej dnem rzeka pozostawiła po sobie szereg ciekawych form...
Na krakowskim ryglu
Oprócz geologii zatem gra przybliży zagadnienia z zakresu archeologii i nie pominie kwestii związanych z ochroną środowiska. Rozpoczyna się w Ściejowicach w okolicy Sowiarki (nie przy głównej drodze; uwaga na adres, gdyż nr 200 przypisany jest dwóm różnym lokalizacjom) i wiedzie szczytami wzgórz z bajecznymi widokami, pośród wiejskiej zabudowy oraz - w dalszej części - po terenach zalewowych Wisły. Pierwsza jej część jest więc "usiana" wiejską zabudową i drzewami. Zanikają one jednak na dalszym etapie, tworząc "łysą planszę" o zróżnicowanej nadal morfologii.

TEMAT PRZEWODNI: orogeneza na południowym skraju Wyżyny Krakowskiej
CZAS WYSTĄPIENIA: neogen, ok. 20mln lat wstecz
ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE: stanowisko archeologiczne, zrąb tektoniczny, rów tektoniczny, starorzecze, terasa, pomnik przyrody nieożywionej, stanowisko dokumentacyjne
TEREN ROZGRYWKI: Ściejowice, Jeziorzany, Piekary
MIEJSCE STARTU: Ściejowice 200 (Sowiarka)
MINIMALNA DŁUGOŚĆ TRASY: 7,9km

Zarówno cały plik, jak i żadna jego część nie mogą być w jakikolwiek sposób przetwarzane, kopiowane, ani przechowywane w dowolnej postaci dłużej niż 24 godziny od momentu jego zapisania bez pisemnej zgody Fundacji Geotyda.
Akceptuję powyższe warunki i pobieram.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT