8 PAŹDZIERNIKA 2021

8 października 2021
Ostatni dzień integracji klasy 1a XI Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa. Wyglądał on standardowo jak na paragrafową grę terenową - wczesna pobudka i budząca strach wizja pokonania ponad 12km w terenie... Wcześniej zaś przybrała ona formę szkolenia i początkowo polegała na teoretycznym ukazaniu zagrożeń czyhających na młodzież, w tym przybierającej ostatnimi czasy na sile - i szczególnie dla nich niebezpiecznej - cyberprzemocy. Zostały im przedstawione sposoby jej unikania, ale także - odpowiedzialności karnej w przypadku, gdyby któryś z nich stał się - może nawet nieświadomie - oprawcą. Przedstawiono im także praktyczne zasady postępowania w przypadku kontaktu ze sprawcą przestępstwa oraz pomocy przedmedycznej. Oby jednak przypadków, w których będą musieli skorzystać z nabytej wiedzy przydarzyło się jak najmniej...
Piątek zatem rozpoczął się od wczesnej pobudki, sytego śniadania i startu w nieznany sobie teren - okolice Czernej. Trasa została ustalona tak, aby uczniowie jak najmniej kluczyli, zatem prowadziła ona głównie znakowanymi szlakami oraz szerokimi ścieżkami. Nie mogło jednak zabraknąć elementów, gdzie mogli się oni integrować przez współpracę i to zarówno przy zadaniach, jaki i przy pokonywaniu trudniejszych partii trasy. Do zadań pierwszy raz wpleciono zagadki przygotowane przez nauczyciela; ich cel to sprawdzenie stanu wiedzy, bądź... wykombinowania odpowiedzi na drodze empirycznej. 8 października 2021 Dozwolone bowiem było przeprowadzanie doświadczeń przy wykorzystaniu napotkanych elementów. Współpraca przy pokonywaniu trudniejszych odcinków trasy zaś polegała na wspólnym pokonaniu bardzo stromego zejścia i przejścia przez potok, nad którym nie przerzucono mostku. "Egzamin" został zdany śpiewająco, a perspektywa zwycięstwa zeszła na dalszy plan. Jak zawsze liczył się uzyskany kod, co szczególnie ciekawiło uczniów przy zbliżonych czasach uzyskanych przez niemal wszystkie zespoły. Najlepsi na 14 zadań popełnili zaledwie 1 błąd.
Copyright 2015-2023 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT