2 GRUDNIA 2017

2 grudnia 2017
Wydarzenie pod nazwą Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych realizowane przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Główny cel mu przyświecający to ukazanie dziedzictwa zakonu Karmelitów Bosych z Czernej. Nie mogło się ono odbyć inaczej niż przy wykorzystaniu paragrafowej gry terenowej. Wydawałoby się więc, że łatwo można było wytyczyć jej przybliżony przebieg, w wyniku czego rywalizacja w niej przyjęłaby formę kto pierwszy ten lepszy... Nic bardziej mylnego, bowiem o merytoryczną stronę gry zatroszczył się przeor tamtejszego klasztoru - o. Leszek Stańczewski. "Wyposażył" ją dodatkowo w elementy nadające całemu przedsięwzięciu charakter duchowy.
2 grudnia 2017
Już na starcie uczestnicy zostali wprowadzeni w wymiar duchowy. Rywalizację otwarła bowiem msza święta celebrowana przez o. Leszka Stańczewskiego. Dopiero po niej otrzymali oni kodeksy z grą, w których zamieszczono dzieje klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Nie zdążyli oni nawet opuścić terenu dawnego eremu, a już zapoznali się z postacią św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz z obszernym fragmentem 1 Księgi Królewskiej. Oczywiście z informacjami zawartymi w tych tekstach związane były zadania; wszystkie z nich dotyczyły karmelitów.
Trasa łącząca poszczególne zagadki wiodła po terenach dziś oraz niegdyś należących do klasztoru. Liczyła ona nieco ponad 12km, a "oznaczona" została przez zimę. Wszystkie ścieżki biegnące między Czerną, Paczółtowicami, Dębnikiem i dnem Doliny Racławki zyskały więc niesamowitą oprawę. Rozwieszony na drzewach i krzewach szron, czy też polne i leśne trakty zasypane przez kilkunastocentymetrową warstwę śniegu, nie dość że dodały uroku, to stały się elementem podwyższającym trudność zmagań.
2 grudnia 2017
Rywalizacja zeszła na dalszy plan; aby jednak całkowicie wyczerpać temat: zwyciężyła ją drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie w składzie: Alicja Chrapkiewicz, Paulina Dembecka, Łukasz Kliś, Patrycja Nowak, Katarzyna Stobik. Gratulacje! Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez przeora klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszka Stańczewskiego oraz przez Gminę Krzeszowice. Szczególne podziękowania należą się również proboszczowi parafii w Paczółtowicach - ks. Ryszardowi Pałce za udostępnienie tamtejszego sanktuarium i pamiątkowe obrazki, a także pani Majcherczyk z Dębnika za otwarcie miejscowej kaplicy.

Małopolska
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT