15 MAJA 2017

15 maja 2017
Pierwszy dzień obozu szkoleniowego dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na przestrzeni czterech dni adepci klas mundurowych szkoleni byli z zakresu zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej oraz podstaw topografii. Wszystkie wydarzenia odbywały się w okolicy Czernej, a "lekcja z mapą" tradycyjnie już przyjęła formę paragrafowej gry terenowej. Aby nie tracić czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi "arenami", start i meta dla każdego plutonu - 15 maja 2017 na które uczestników podzielono wraz z rozpoczęciem obozu - zostały wyznaczone zgodnie z planem zajęć. Tym sposobem trasa dla nich nieznacznie się różniła: miała wspólny "rdzeń", lecz różne dojścia do niego. Nie stanowiło to jednak żadnego problemu przy ustalaniu klasyfikacji końcowej, gdyż zarówno forma rozgrywki, jak i zadania przygotowane na trasie sprawiły, że czas jej przejścia nie miał żadnego znaczenia. Zwycięzcy zmagań otrzymali energetyzujące upominki.
Drugą część obozu stanowiło nabycie umiejętności z zakresu survivalu. Odbywała się ona na Pustyni Błędowskiej, a do zadań uczniów należało przetrwanie nocy bez dostępu do "dobrodziejstw" dzisiejszego świata. Byli oni zdani jedynie na siebie i własne umiejętności... aczkolwiek ciągle czuwali nad nimi najlepsi instruktorzy specjalizujący się w tej dziedzinie współpracujący z Fundacją Geotyda.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT