19 MAJA 2016

19 maja 2016
Trzeci dzień obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Podczas dwóch pierwszych dób na Pustyni Błędowskiej uczestnicy mieli możliwość poznania i zastosowania w praktyce technik survivalu. Kolejne dni zaś - po przemieszczeniu się do Czernej - to szkolenia z zakresu wspinaczki, samoobrony i topografii przeprowadzane przez najlepszych specjalistów z tych dziedzin. Ostatnie zadanie powierzone zostało Fundacji Geotyda.
Powstała więc specjalna edycja paragrafowej gry terenowej prowadząca po okolicach Czernej. Została ona bardzo uproszczona, bowiem nie było na niej żadnych rozwidleń, a zadania odbywały się przy wyszczególnionych obiektach. Standardowo wymagały one jednak wykazania się spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia oraz współpracy w zespole i radzenia sobie w nieznanym terenie. Ważna okazała się także kondycja, gdyż trasa licząca nieco ponad 12km solidnie dała się we znaki, szczególnie że nie brakowało na niej stromych podejść. Po raz pierwszy pojawił się na niej obiekt antropogeniczny z możliwością dokładnej penetracji. 19 maja 2016 Był nim dom pielgrzyma w Czernej, a konkretniej - znajdujące się w nim muzeum, gdzie do wykonania było jedno z zadań. Pomimo ogromnego zmęczenia, na "mecie" twarz każdego niemal uczestnika ozdabiał "banan" świadczący o ogromie wrażeń przyniesionych z trasy. Podobne zjawisko dało się zauważyć u nauczycieli, którzy również zdecydowali się na udział w rozgrywce. Na najlepszy z 14 zespołów uczestniczących w rywalizacji czekały upominki ufundowane przez Gminę Krzeszowice.
Copyright 2015-2024 Fundacja Geotyda

Wszelkie prawa zastrzeżone
Geotyda na Facebooku
ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT