FORMY OCHRONY PRZYRODY

(klikanie nagłówków tabeli umożliwia sortowanie)
NAZWA TEREN WPIS TYP

Bandrów-flisz karpacki RBI 2007 - 07 - 26 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Barcza TKI 1984 - 05 - 18 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Basy i Gęśle KNT 1963 - 10 - 21 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Bębło (1) (10 lokacji) KRA 1970 - 08 - 12 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Bębło (2) (5 lokacji) KRA 1970 - 08 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Bębło (3) (4 lokacje) KRA 1970 - 09 - 11 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Bębło (4) KRA 1970 - 10 - 11 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Bibice KRA 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Biesak-Białogon TK 1981 - 09 - 21 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Biśnik (wraz z: Jaskinia Na Biśniku, Jaskinia Psia) KOL 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Błędny Kamień RZE 1982 - 01 - 23 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Bochnia (27 lokacji) KBC 2005 - 12 - 05 sostanowisko dokumentacyjne, kopalnia >>>
Bonarka KR 1961 - 07 - 27 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Brzeźnica RDE 1987 - 02 - 26 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Brzyska Wola RLE 1979 - 01 - 09 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Bugaj TPI 2013 - 05 - 08 sdstanowisko dokumentacyjne, dolina >>>
Burzyn KTA 1995 - 05 - 15 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Chelosiowa Jama TKI 1997 - 07 - 25 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Chłabówka KTT 1963 - 10 - 25 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Czarna Młaka KNS 1978 - 10 - 30 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Czarnorzeki RKR 2001 - 11 - 16 popomnik przyrody nieożywionej, kopalnia
Czarnorzeki RKR 2001 - 11 - 16 sostanowisko dokumentacyjne, kopalnia
Czarny Staw RZE 1982 - 01 - 23 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Czerwieniec KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Czerwona Glinka RSA 2005 - 04 - 28 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Czosnówka LBI 1986 - 01 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Czułów KRA 1997 - 01 - 30 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Diabelski Kamień KMY 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Diabelski Kamień KNS 1990 - 01 - 17 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Diabelski Kamień KTA 1939 - 05 - 11 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Diable Boisko KTA 2004 - 04 - 27 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Diable Skały KNS 1953 - 09 - 30 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Diabli Kamień KMY 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Dobczyce KMY 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Dolina Szklarki KRA 1998 - 11 - 16 ssstanowisko dokumentacyjne, skała >>>
Duży Kamień RSA 2005 - 04 - 28 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Dwernik-Kamień RBI 1998 - 06 - 17 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Dydiowska Jama RBI 2013 - 03 - 19 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Dzikowiec RKR 1963 - 09 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Flisz wapienny w Huwnikach RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Flisz z Leszczawy Dolnej RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Gagaty Sołtykowskie TKN 1997 - 07 - 25 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Gartatowice TPI 1995 - 08 - 17 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Głębieniec KLI 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Głęboki Jar KNS 1998 - 07 - 09 pdpomnik przyrody nieożywionej, dolina
Gniazdowice KPR 1998 - 11 - 16 ssstanowisko dokumentacyjne, skała
Golesz RJS 2000 - 12 - 22 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Gołoborze RLS 1969 - 11 - 20 rprezerwat przyrody nieożywionej, proces
Gościniec KBC 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Góra Hałasa TK 2008 - 10 - 30 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Góra Jeleniowska TKI 1997 - 07 - 25 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Góra Miedzianka TKI 1958 - 07 - 05 rorezerwat przyrody nieożywionej, kopalnia >>>
Góra Rzepka TKI 1981 - 09 - 21 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Góra Słoneczna TK 2009 - 11 - 19 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Góra Sypka KWI 1998 - 11 - 16 ssstanowisko dokumentacyjne, skała
Góra św. Jana KBC 1972 - 02 - 10 pppomnik przyrody nieożywionej, proces >>>
Góra Zelejowa TKI 1954 - 08 - 17 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Góra Żakowa TKI 1999 - 04 - 30 rorezerwat przyrody nieożywionej, kopalnia >>>
Grabarka (1) LBI 1985 - 02 - 28 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Grabarka (2) (2 lokacje) LBI 1986 - 12 - 20 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Grabarka (3) LBI 1988 - 01 - 04 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Groty Kryształowe KWI 2000 - 09 - 11 rorezerwat przyrody nieożywionej, kopalnia >>>
Harbutówka KMY 1998 - 11 - 16 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Herby RSR 1999 - 08 - 31 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Hoczewka RLS 1970 - 08 - 28 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Inoceramy RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Inwałd KWA 1964 - 03 - 21 pkpomnik przyrody nieożywionej, kamieniołom
Iwierzyce RRS 1980 - 12 - 15 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Jaroszowiec KOL 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Jaskinia Kryspinowska KRA 1987 - 06 - 09 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia >>>
Jaskinia Lisia KWA 1993 - 04 - 23 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Jaskinia Na Biśniku (wraz z: Biśnik, Jaskinia Psia) KOL 2004 - 04 - 13 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Jaskinia Nietoperzowa KRA 1996 - 01 - 28 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia >>>
Jaskinia Psia (wraz z: Biśnik, Jaskinia Na Biśniku) KOL 2004 - 04 - 13 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Jaskinia Raj TKI 1968 - 10 - 05 rjrezerwat przyrody nieożywionej, jaskinia >>>
Jaskinia Wierzchowska Górna KRA 1996 - 09 - 14 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia >>>
Jaskinia Zbójecka KLI 1998 - 12 - 07 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Jaźwiny TKI 1995 - 12 - 18 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Jaźwiny (3 lokacje) RDE 1987 - 02 - 26 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Jerzmanowice (1) (10 lokacji) KRA 1970 - 06 - 04 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Jerzmanowice (2) (8 lokacji) KRA 1970 - 06 - 11 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Jerzmanowice (3) (14 lokacji) KRA 1970 - 07 - 04 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Kadzielnia TK 1962 - 01 - 26 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Kajasówka KRA 1962 - 01 - 26 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Kamienie Brodzińskiego KBC 1962 - 11 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Kamienie Kultu Słońca RLU 2007 - 10 - 11 ssstanowisko dokumentacyjne, skala
Kamień Grzyb KBC 1962 - 01 - 26 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Kamień Grzyb KMY 1963 - 11 - 22 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Kamień Leski RLS 1954 - 12 - 27 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Kamień nad Rzepedzią RSA 2012 - 11 - 20 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Kamień Orelecki RLS 1990 - 12 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Kamień św. Kingi KNS 1990 - 01 - 17 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Kamień Żółw KBC 1997 - 10 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Kanion w Rybotyczach RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Karabosy TBU 2002 - 06 - 25 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Karwów TOP 2000 - 10 - 16 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Klucze (4 lokacje) KOL 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Kobyle RSR 1959 - 03 - 02 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Konfederatka RKR 1963 - 09 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Konina KLI 1982 - 03 - 22 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Kornuty KGR 1953 - 09 - 30 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Kotoń KMY 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Kozie Skały KSU 1968 - 01 - 27 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Kozigarb RPR 2012 - 11 - 20 rprezerwat przyrody nieożywionej, proces
Kra Jurajska LLU 1980 - 12 - 15 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Krasnobród LZA 1995 - 03 - 30 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Kręgi Kamienne TKI 1994 - 09 - 15 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Kruhel Mały RP 1962 - 03 - 28 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Krupianka KNT 1978 - 10 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Krywe RBI 1998 - 06 - 17 pkpomnik przyrody nieożywionej, kamieniołom
Krzeczkowski Mur RPR 2007 - 10 - 11 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Krzystonów KLI 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Leszczyny RPR 2009 - 01 - 26 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Lisia Góra KTA 1997 - 05 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Luboń Wielki KLI 1970 - 07 - 15 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Łękawica KTA 1935 - 10 - 22 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Łom z intruzją KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Łom z Uskokiem KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Łomnica-Zdrój KNS 1998 - 07 - 09 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Łomniczanka KNS 1973 - 10 - 24 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Łupana Góra RKR 1963 - 09 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Maczuga RKR 1963 - 05 - 08 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Majscowa RJS 1963 - 05 - 08 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Mały Kamień RSA 2005 - 04 - 28 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Margle z Węgierki RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Międzyrzec Podlaski LBI 1983 - 08 - 12 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Młyny TBU 1993 - 08 - 12 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Moczydło TKI 1995 - 06 - 27 rorezerwat przyrody nieożywionej, kopalnia >>>
Mofeta im. prof. Henryka Świdzińskiego KNS 1978 - 12 - 07 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Mogielica KLI 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Mokrzyska KBR 2004 - 04 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Molasy potoku Młynówka RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Morena w Krasicach RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Mostki TSK 1995 - 12 - 18 ssstanowisko dokumentacyjne, skała
Mysiorowa Dziura KWA 1993 - 04 - 23 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Nad wodospadem RSA 2015 - 09 - 10 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Nowa Krystyna KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Olistolit Jurajski RPR 2007 - 10 - 11 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Orli Kamień RSA 2006 - 01 - 24 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Ostrusza KTA 1987 - 04 - 06 pkpomnik przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Ostry Kamień KTA 1957 - 06 - 25 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Parszów TST 1995 - 12 - 18 ssstanowisko dokumentacyjne, skała
Pazurek KOL 2008 - 08 - 01 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Perzowa Góra TKI 1995 - 06 - 27 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Piaskowce w Posadzie Rybotyckiej RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Piaskownia w Dziewięcierzu RLU 2007 - 07 - 26 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Piekary KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Piekielisko KMY 2002 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego LTM 1962 - 07 - 18 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Piekiełko Szkuckie TKN 1995 - 06 - 27 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Pielgrzym KT 1987 - 04 - 06 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Pierzchów (2 lokacje) KWI 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Pilzno RDE 1997 - 10 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Pipkowa Skała KRA 1997 - 01 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Pomorzańskie Skałki (6 lokacji) KOL 1970 - 11 - 21 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Pomorzańskie Skałki (3 lokacje) KOL 1970 - 11 - 24 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Porębianka KLI 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Porosiuki LBI 1984 - 10 - 26 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Potok Zalesie RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem RPR 2011 - 09 - 28 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Prządki RKR 1957 - 02 - 14 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Przy Młynie RKR 2000 - 12 - 21 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Pucołowski Stawek KNT 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Pusta Wielka I KNS 2002 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Pusta Wielka II KNS 2002 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Rabsztyn KOL 1970 - 11 - 23 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Raciborsko KWI 1967 - 10 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Rakszawa RLA 1989 - 07 - 15 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Rapa Kiwi KR 1997 - 01 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego TK 1952 - 06 - 18 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Rusocice (wraz z: Rusocice) KRA 1998 - 11 - 16 pkpomnik przyrody nieożywionej, kamieniołom
Rusocice (wraz z: Rusocice) KRA 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Rzyczanka KWA 2003 - 01 - 29 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Sękówka KGR 1998 - 12 - 07 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Siekierczyna KTA 2002 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Skała KTA 1987 - 04 - 06 pkpomnik przyrody nieożywionej, kamieniołom
Skała Okrążek KRA 1937 - 09 - 25 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skała Wieprzek KTA 1987 - 04 - 06 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałka Bazaltowa KNT 1962 - 10 - 14 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałka Nad Jackiem KRA 2002 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Skałka pod Sosną KRA 1970 - 04 - 14 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałka Rogoźnicka KNT 1961 - 07 - 27 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałka Targanicka KWA 1964 - 03 - 18 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Skałka Triasowa KCH 2001 - 01 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałka z rybami RSA 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Skałki Chronowskie KBC 1997 - 10 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skałki Myczkowieckie RLS 1990 - 12 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Skałki Piekło pod Niekłaniem TKN 1959 - 04 - 01 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Skały Gaudynowskie KCH 1998 - 11 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Skały pod Adamowem TST 1995 - 06 - 27 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Skały w Krynkach TST 1997 - 07 - 25 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała
Skały Zegarowe (2 lokacje) KOL 1970 - 11 - 22 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Skamieniałe Miasto KTA 1974 - 07 - 12 rsrezerwat przyrody nieożywionej, skała >>>
Skarpa w Międzybrodziu RSA 2006 - 01 - 30 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Skiba Sufczyny RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Słowiański Głaz Ofiarny LBI 1983 - 11 - 02 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sokule LBI 1983 - 11 - 03 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sołtysia Skała KNT 1978 - 10 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Spad KLI 1982 - 03 - 22 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Spływy kohezyjne - Gruszowa RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Staw Wierchomla KNS 1990 - 01 - 17 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Strzegocice RDE 1997 - 10 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (1) (3 lokacje) KRA 1969 - 08 - 02 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (2) (5 lokacji) KRA 1970 - 01 - 05 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (3) (3 lokacje) KRA 1970 - 01 - 08 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (4) (4 lokacje) KRA 1970 - 01 - 20 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (5) (4 lokacje) KRA 1970 - 01 - 26 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (6) (3 lokacje) KRA 1970 - 01 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (7) (3 lokacje) KRA 1970 - 02 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa I (8) (4 lokacje) KRA 1970 - 02 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa II (1) KRA 1970 - 02 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa II (2) (8 lokacji) KRA 1970 - 02 - 13 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa II (3) (4 lokacje) KRA 1970 - 03 - 31 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Sułoszowa II (4) (3 lokacje) KRA 1970 - 04 - 25 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Syborowa Góra (5 lokacji) KOL 1970 - 09 - 21 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Syborowa Góra (5 lokacji) KOL 1970 - 11 - 03 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Syborowa Góra (4 lokacje) KOL 1970 - 11 - 10 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Szczecno TKI 1994 - 08 - 04 sostanowisko dokumentacyjne, kopalnia
Sztolnie w Węglówce RKR 1998 - 06 - 05 popomnik przyrody nieożywionej, kopalnia
Sztolnie w Węglówce RKR 2007 - 10 - 11 sostanowisko dokumentacyjne, kopalnia
Szwajcaria Ropczycka RRS 1999 - 12 - 30 rdrezerwat przyrody nieożywionej, dolina
Szyce KRA 1930 - 06 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Ścianka Pożaryskich LPU 2002 - 02 - 05 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Trakcjonity z Rudawki RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Trojaczki KT 2002 - 05 - 23 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Trojanowice KRA 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Trzeci Dział RKR 1963 - 09 - 30 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Tursko KTA 1998 - 08 - 24 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Warownia na Trakcie KWA 1964 - 03 - 18 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Warzelnia RSA 2014 - 04 - 30 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Wąchock TST 1995 - 12 - 18 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Wąwóz Czarownic KTA 1968 - 07 - 01 pdpomnik przyrody nieożywionej, dolina >>>
Wąwóz Sitki TST 1995 - 12 - 18 sdstanowisko dokumentacyjne, dolina
Wąwóz w Skałach TKI 1994 - 10 - 19 rdrezerwat przyrody nieożywionej, dolina
Werchrata RLU 1977 - 05 - 16 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Węgiel w Malawie RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Wieliczka (40 lokacji) KWI 1997 - 06 - 06 sostanowisko dokumentacyjne, kopalnia >>>
Wierch nad Kamieniem KNS 1990 - 01 - 17 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Wierchomla Wielka KNS 1998 - 07 - 09 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Wierzchowiska Drugie LJA 2002 - 02 - 05 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom
Wietrzne Dziury (wraz z: Wietrzne Dziury) KNS 1990 - 01 - 17 pjpomnik przyrody nieożywionej, jaskinia
Wietrzne Dziury (wraz z: Wietrzne Dziury) KNS 1990 - 01 - 17 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Wietrznia im. Z. Rubinowskiego TK 1999 - 11 - 04 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Wilczyn LBI 1988 - 01 - 04 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Winnica KCH 1998 - 11 - 16 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Wodospad na Olchowatym RSA 2001 - 08 - 30 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad na Olszance RLS 2001 - 08 - 17 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad pod Mynaszką KNT 1982 - 03 - 22 pppomnik przyrody nieożywionej, proces >>>
Wodospad Przy Młynie RKR 2002 - 02 - 15 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad Szepit RBI 1998 - 06 - 17 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad Trzy Wody RKR 2008 - 03 - 26 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad w Cisowej RPR 2007 - 10 - 11 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Wodospad w Dołżycy RSA 2003 - 03 - 18 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad w Niedźwiedziu KLI 2002 - 01 - 31 pppomnik przyrody nieożywionej, proces
Wodospad Zaskalnik KNT 1982 - 03 - 22 pppomnik przyrody nieożywionej, proces >>>
Wola Postołowa RLS 1999 - 05 - 31 spstanowisko dokumentacyjne, proces
Wolica TKI 2000 - 04 - 06 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Wykień TKI 2003 - 12 - 03 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Wysiołek Luborzycki KRA 1934 - 11 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Zachełmie TKI 2010 - 11 - 08 rkrezerwat przyrody nieożywionej, kamieniołom >>>
Zajęcza Góra TBU 1993 - 08 - 12 skstanowisko dokumentacyjne, kamieniołom >>>
Zamczysko KOL 1970 - 11 - 25 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Zimny Dół KRA 1991 - 07 - 08 rdrezerwat przyrody nieożywionej, dolina >>>
Zlepieńce z Dubnika RPR 2007 - 10 - 11 ssstanowisko dokumentacyjne, skała
Zwiezło RSA 1957 - 01 - 22 rprezerwat przyrody nieożywionej, proces
Źródlisko Tanwi RLU 1993 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Aleksandry KOL 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Alicji KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Anna KNS 1997 - 08 - 28 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Antoniego KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Bartłomiej RKR 2014 - 09 - 22 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Bełkotka RKR 1966 - 03 - 14 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Będkówki KRA 1997 - 01 - 30 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Bogumiła RKR 2014 - 09 - 22 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Bulgotek RSA 2009 - 11 - 30 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Danuta KNT 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Elżbiety KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Geografów KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Geologów KMI 1998 - 11 - 16 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Hanna KNS 1998 - 07 - 09 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Hydrografów KOL 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Iwona KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Ireny KMI 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Jacek KNT 1997 - 08 - 28 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Jacek KTA 2004 - 04 - 13 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Janusza KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Jerzy KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Jerzy KNS 1998 - 07 - 09 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Joanny KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Jordan KOL 1972 - 05 - 15 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Katarzyna KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Kazimierz KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Maryli KRA 2004 - 04 - 13 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Mieczysław RKR 2006 - 06 - 30 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Mirka KGR 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Mirosława KRA 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Misa KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Nidzicy KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Paweł KTA 2004 - 04 - 13 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Pociesznej Wody KNT 1997 - 12 - 23 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Przy Czarnym Lesie KOL 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Rogaś KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Spod Jabłonki KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Spod Młyna KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Stanianki LJA 2002 - 02 - 05 szstanowisko dokumentacyjne, źródło
Źródło Stanisław KNS 1998 - 12 - 17 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Strusi KOL 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Sztoły KOL 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Świętojańskie KR 1987 - 06 - 09 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Tadeusz KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Bolechowicach KRA 1967 - 07 - 28 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło w Klonowie KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Maciejowie KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Maciejowie KMI 2002 - 01 - 31 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Przesławicach KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Racławicach KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Słaboszowie KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Sławicach Szlacheckich KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło w Słupowie KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Wawrzyniec KNT 1997 - 08 - 28 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło >>>
Źródło Za Cerkwią KNS 1998 - 12 - 07 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Za Kapliczką KNS 1998 - 12 - 17 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Źródło Zza Stodoły KMI 1987 - 10 - 02 pzpomnik przyrody nieożywionej, źródło
Żar KWA 1963 - 06 - 24 pspomnik przyrody nieożywionej, skała
Żbik KRA 1963 - 10 - 07 pspomnik przyrody nieożywionej, skała >>>
Copyright 2015-2019 Fundacja Geotyda.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Geotyda na Facebooku Patronite
Patronite ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT