WSPARCIE DLA FUNDACJI

Fundacja Geotyda zajmuje się rozwojem geoturystyki - innowacyjnej gałęzi turystyki. A nie od dziś wiadomo, że nowości są przyjmowane z dużą dozą nieufności. Dlatego też za wszelkie twory rozprowadzane przez Fundację Geotyda nie są pobierane żadne opłaty. Jej działalność jednak wymaga kosztów, a sama jest organizacją non-profit. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest wszelkie wsparcie jej udzielone; oprócz datków przekazywanych bezpośrednio na jej konto możliwe jest podjęcie współpracy z podmiotami niekoniecznie związanymi z turystyką. Jest to doskonała szansa na wypromowanie siebie, swoich produktów i usług m.in. poprzez wykorzystanie olbrzymich przestrzeni reklamowych zawartych na stronie Fundacji Geotyda oraz w plikach z paragrafowymi grami terenowymi.
Numery weryfikujące Fundację Geotyda podane są w menu O FUNDACJI, a dodatkowe informacje dotyczące możliwości jej wsparcia można uzyskać, korzystając z kontaktów również tam podanych.

KONTO BANKOWE: Bank Pekao 65 1240 4575 1111 0010 7079 3920
Copyright 2015-2017 Fundacja Geotyda.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Geotyda na Facebooku