DZIAŁALNOŚĆ

7 maja 2018
7 MAJA 2018

Początek obozu szkoleniowego dla uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Obejmował on "lekcje" zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej, orientacji terenowej oraz podstaw survivalu z elementami SERE. Trzy pierwsze odbywały się w okolicy Czernej, skąd w środę nad ranem ekipa wyruszyła na Pustynię Błędowską, gdzie byli przyuczani do przetrwania w warunkach niepowodzenia misji, w której w przyszłości mogliby uczestniczyć... >>>

17 kwietnia 2018
17 KWIETNIA 2018

Rozpoczęcie szkolenia uczniów klas o nachyleniu wojskowym z XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Na przestrzeni trzech dni poznawali oni podstawy musztry wojskowej, topografii stosowanej w służbach mundurowych, czarnej i zielonej taktyki. Wzięli udział także w tzw. CLS (Combat Lifesaver), czyli szkoleniu przygotowującym do pomocy przedmedycznej na polu walki oraz w paragrafowej grze terenowej prowadzącej w okolicy Małego Cichego, gdzie miało miejsce całe wydarzenie. >>>

25 stycznia 2018
25 STYCZNIA 2018

Szkolenie z topografii stosowanej w służbach mundurowych dla uczniów klas mundurowych na co dzień uczęszczających do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Tradycyjnie już przybrało ono formę wykładu, ćwiczenia z mapą, a także - pracą w terenie z mapą i urządzeniami lokalizacyjnymi oraz wskazującymi. Na teorii więc uczniowie zostali wprowadzeni w temat map oraz tego, co tak naprawdę odróżnia cywilna praca z nią od tej mundurowej. Sami zresztą doświadczyli tych różnic podczas ćwiczenia na dostarczonych im "podkładach"... >>>

2 grudnia 2017
2 GRUDNIA 2017

Wydarzenie pod nazwą Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych realizowane przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Główny cel mu przyświecający to ukazanie dziedzictwa zakonu Karmelitów Bosych z Czernej. Nie mogło się ono odbyć inaczej niż przy wykorzystaniu paragrafowej gry terenowej. Wydawałoby się więc, że łatwo można było wytyczyć jej przybliżony przebieg, w wyniku czego rywalizacja w niej przyjęłaby formę kto pierwszy ten lepszy... Nic bardziej mylnego, bowiem o merytoryczną stronę gry zatroszczył się przeor tamtejszego klasztoru - o. Leszek Stańczewski. "Wyposażył" ją dodatkowo w elementy nadające całemu przedsięwzięciu charakter duchowy. >>>

25 listopada 2017

25 LISTOPADA 2017

Szkolenie z topografii stosowanej w służbach mundurowych przeprowadzone dla Krakowskiej Legii Akademickiej. Zostało ono podzielone na 3 części, z których każda kolejna wymagała wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie tych wcześniejszych. Dlatego też pierwsza z nich przybrała formę wykładu, druga - ćwiczenia z mapą, a trzecia - zadania terenowego. >>>

29 października 2017

23 PAŹDZIERNIKA 2017

Paragrafowa gra terenowa stworzona dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Wzięło w niej udział 12 czteroosobowych zespołów z I, II i III klasy o profilu mundurowym oraz nauczyciele. Wszyscy startowali z dworca kolejowego w Krzeszowicach w kilkuminutowych odstępach. Zamykające stawkę grono pedagogiczne wyruszyło zaś 15 minut po ostatniej grupie uczniów. Początkowo trasa wiodła obok Łazienek Zofia, Zdroju Głównego i wzdłuż Krzeszówki. Całkowita jej długość wyniosła niewiele ponad 11km... >>>

7 października 2017

7 PAŹDZIERNIKA 2017

III edycja Mistrzostw Polski Geotyda. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa małopolskiego - Jacek Krupa, burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk oraz przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej - o. Leszek Stańczewski. Na starcie zlokalizowanym przy czerneńskim klasztorze zjawiło się 18 zespołów. W przeciwieństwie do lat poprzednich, wszystkie drużyny w trasę wyruszyły jednocześnie. Dla klas mundurowych i uczniów maksymalna jej długość wyniosła ok. 18km, a dla rodzin - ok. 12km. Tradycyjnie jednak odległość, którą należy pokonać w przypadku dobrze wykonanych zadań, znali wyłącznie organizatorzy... >>>

29 września 2017

29 WRZEŚNIA 2017

Paragrafowa gra terenowa przygotowana dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Ze względu na niewielką ilość czasu na nią przeznaczoną, jej trasa liczyła niespełna 6km. Nie przeszkodziło to jednak pokazać ciekawych zakątków znajdujących się w Krzeszowicach i okolicy. I tak początek wyznaczony został na dworcu kolejowym w Krzeszowicach, a koniec - w nieczynnym kamieniołomie w Miękini... >>>

15 maja 2017

15 MAJA 2017

Pierwszy dzień obozu szkoleniowego dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na przestrzeni czterech dni adepci klas mundurowych szkoleni byli z zakresu zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej oraz podstaw topografii. Wszystkie wydarzenia odbywały się w okolicy Czernej, a "lekcja z mapą" tradycyjnie już przyjęła formę paragrafowej gry terenowej. Aby nie tracić czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi "arenami", start i meta... >>>

5 kwietnia 2017

5 KWIETNIA 2017

Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych 2017, którego organizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Krzeszowice; honorowy patronat nad nim objął Burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk. Jego uczestnicy - 60 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski wyłonionych w trakcie ubiegłorocznych eliminacji - zostali oficjalnie przywitani przy remizie OSP w Lgocie przez wielkiego orędownika zdrowej rywalizacji, a zarazem sprawnej i gotowej do poświęceń młodzieży - generała broni Mieczysława Bieńka... >>>

8 października 2016

8 PAŹDZIERNIKA 2016

Mistrzostwa Polski Geotyda 2016 organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Była to druga edycja imprezy opartej o paragrafowe gry terenowe otwartej dla uczestników całego kraju; udział w niej nie pociągał za sobą żadnych kosztów. Honorowy patronat nad nią objął burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk; patronował jej także o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie wyznaczono start. Stanęły na nim 24 zespoły podzielone na 3 kategorie. Dla klas mundurowych i OPEN maksymalna długość trasy wyniosła niewiele ponad 20km; dla rodzinnej - niespełna 15km. Nikt z uczestników nie wiedział jednak, czy zwycięstwo wymagało przejścia całego dystansu... >>>

17 czerwca 2016
17 CZERWCA 2016

Pierwsze drużynowe zawody klas mundurowych "Wilczy Trop - szlakiem watahy" organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu. Opierały się one na specjalnie przygotowanej paragrafowej grze terenowej wiodącej po Golubiu-Dobrzyniu. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł na Sejm RP - Paweł Szramka oraz burmistrz Golubia-Dobrzynia - Mariusz Piątkowski. Głównym sponsorem imprezy była firma produkująca odzież wojskową - EKO-CHOT... >>>
15 czerwca 2016
15 CZERWCA 2016

Początek obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Pierwszym elementem szkolenia był instruktaż z zakresu topografii stosowanej w służbach mundurowych powierzony Fundacji Geotyda. I tak podczas krótkiego wykładu uczniowie bratali się z mapami i systemami nawigacji satelitarnej, a praktyczne ćwiczenie na mapie z siatką UTM pozwoliło im nabyć umiejętność lokalizowania obiektów z wykorzystaniem "wojskowych" współrzędnych... >>>

4 czerwca 2016
4 CZERWCA 2016

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz dla uczniów z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Obydwa "teamy" wcześniej podzieliły się na zespoły, które następnie uczestniczyły w paragrafowej grze terenowej prowadzącej tradycyjnie po okolicy Czernej. Tym razem jednak trasa została wydłużona do ok. 20km i zawarto w niej nieprezentowany dotychczas punkt widokowy z szeroką panoramą na zachodnią część Rowu Krzeszowickiego... >>>
2 czerwca 2016
2 CZERWCA 2016

Drugi dzień obozu szkoleniowego - organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa - uczniów klasy o profilu mundurowym z XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podczas zajęć poznawali oni m.in. tajniki zielonej i czarnej taktyki, a także posługiwania się mapą połączone z odnajdywaniem się w nieznanym terenie, za co odpowiadała Fundacja Geotyda... >>>

19 maja 2016
19 MAJA 2016

Trzeci dzień obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Podczas dwóch pierwszych dób na Pustyni Błędowskiej uczestnicy mieli możliwość poznania i zastosowania w praktyce technik survivalu. Kolejne dni zaś - po przemieszczeniu się do Czernej - to szkolenia z zakresu wspinaczki, samoobrony i topografii przeprowadzane przez najlepszych specjalistów z tych dziedzin. Ostatnie zadanie powierzone zostało Fundacji Geotyda... >>>
8 kwietnia 2016
8 KWIETNIA 2016

Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych - Ostróda 2016. Awansowało do niego 75 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Główne przesłanie zawodów to szeroko rozumiana promocja służb mundurowych oraz integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu mundurowym. Kulminację współzawodnictwa stanowiło wyłonienie najlepszej szkoły przygotowującej kandydatów do służby w wojsku, policji, straży granicznej i straży pożarnej. Dlatego też główny organizator - Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa we współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawską Szkoła Wyższą we Włocławku przygotowali szereg konkurencji sprawdzających nie tylko kondycję, ale również odwagę, wytrzymałość, hart ducha, a przede wszystkim braterstwo. Trwały one z niewielkimi przerwami przez 3 dni i 2 noce, z możliwością jedynie chwilowego "ogarnięcia się" w przerwach między nimi... >>>

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
12 GRUDNIA 2015

Praktyczny egzamin dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi - jednego z kierunków studiów podyplomowych nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Stanowił on część kilkuetapowego szkolenia, a odbywał się w okolicy Czernej. Za "podkład" posłużyła więc paragrafowa gra terenowa wykorzystywana do celów "mundurowych". Została ona jednak zmieniona ze względu na panujące warunki - krótszy dzień i niższą temperaturę. Projekt śmiało więc nazwać można demem prezentującym ideę oraz wszechstronność produktu tworzonego i rozprowadzanego przez Fundację Geotyda... >>>

10 października 2015
10 PAŹDZIERNIKA 2015

Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 organizowane wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń. Rywalizacja opierała się na paragrafowej grze terenowej prowadzącej po okolicach Czernej, a start wyznaczono przy tamtejszym klasztorze Karmelitów Bosych. Uczestnicy podczas zmagań poznali górniczą przeszłość tego rejonu, a także doznali bliskiego kontaktu z wulkanitami oraz z pomnikiem przyrody nieożywionej... >>>

4 sierpnia 2015
4 SIERPNIA 2015

Rozpoczęcie zapisów na Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 przygotowywanych wspólnie z Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Imprezę współorganizuje Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSHE, Wydział Zamiejscowy WSHE w Nowym Targu, a honorowy patronat nad nią sprawują: Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Związek Strzelecki Strzelec... >>>
3 sierpnia 2015
3 SIERPNIA 2015

Pierwszy dzień obozu specjalistycznego "Logistyka" oraz warsztatów "Rozwoju kariery" dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Podczas trwającego pięć dni szkolenia adeptom ukazana została droga do kariery obrana wraz z wyborem tej właśnie szkoły. Uczestniczyli oni także w szeregu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu zgodnego z obranym profilem. Należały do nich m.in. zielona taktyka, czarna taktyka, obsługa broni, wspinaczka, a także orientacja terenowa... >>>

Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń
6 MAJA 2015

Pierwszy projekt Fundacji Geotyda przygotowany wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Była nim pilotażowa odsłona paragrafowych gier terenowych, więc zmagania polegały na przejściu wyznaczonej wcześniej trasy bez użycia mapy, a jedynie za pomocą precyzyjnych opisów; "kształtowały" ją odpowiedzi na pytania dotyczące obiektów spotykanych podczas wędrówki. Na potrzeby tego projektu jednak podniesiona została trudność... >>>

Copyright 2015-2018 Fundacja Geotyda.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Geotyda na Facebooku Patronite
Patronite ŚWIAT KRAINA AKTUALNOŚCI O FUNDACJI WSPARCIE TWÓRCZOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ STATUT