AKTUALNOŚCI

15 maja 2017

15 MAJA 2017

Pierwszy dzień obozu szkoleniowego dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na przestrzeni czterech dni adepci klas mundurowych szkoleni byli z zakresu zielonej taktyki, wspinaczki skałkowej oraz podstaw topografii. Wszystkie wydarzenia odbywały się w okolicy Czernej, a "lekcja z mapą" tradycyjnie już przyjęła formę paragrafowej gry terenowej. Aby nie tracić czasu na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi "arenami", start i meta... >>>

5 kwietnia 2017

5 KWIETNIA 2017

Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych 2017, którego organizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Krzeszowice; honorowy patronat nad nim objął Burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk. Jego uczestnicy - 60 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski wyłonionych w trakcie ubiegłorocznych eliminacji - zostali oficjalnie przywitani przy remizie OSP w Lgocie przez wielkiego orędownika zdrowej rywalizacji, a zarazem sprawnej i gotowej do poświęceń młodzieży - generała broni Mieczysława Bieńka... >>>

2 KWIETNIA 2017

Prima aprilis oczywiście nie ominął zamieszczonej wczoraj bazy form ochrony przyrody nieożywionej. Zgodnie z ideą tego dnia, nieprawdziwe informacje dotyczyły pomnika przyrody nieożywionej - Kamienia Księżycowego, rezerwatu przyrody nieożywionej - Jeziora Rożnowskiego, stanowiska dokumentacyjnego - Rysy na Rysach. Tak chronione wymienione obiekty najzwyczajniej nie istnieją...
Prawdziwe informacje za to są takie, że podane wczoraj liczby są zgodne z prawdą oraz, że Fundacja Geotyda obchodzi dziś drugą rocznicę utworzenia.

1 KWIETNIA 2017

Istniejąca baza form ochrony przyrody nieożywionej wzbogacona została o 177 tworów. Są nimi pomniki przyrody nieożywionej znajdujące się w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, krakowskim oraz miechowskim. Uzupełniona więc została "nieobecna" dotychczas północno-zachodnia część województwa małopolskiego. Tym samym obszar ten zawiera wszystkie chronione składniki przyrody nieożywionej. Należy do nich: 259 pomników przyrody nieożywionej, 11 rezerwatów przyrody nieożywionej, 70 stanowisk dokumentacyjnych. Ich ilość w spisie nie jest jednak równa liczbie zaznaczonych lokacji, gdyż zdarza się, iż pod jednym wpisem figuruje więcej niż jeden obiekt. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w sposobie zapisu.

8 października 2016

8 PAŹDZIERNIKA 2016

Mistrzostwa Polski Geotyda 2016 organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Była to druga edycja imprezy opartej o paragrafowe gry terenowe otwartej dla uczestników całego kraju; udział w niej nie pociągał za sobą żadnych kosztów. Honorowy patronat nad nią objął burmistrz gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk; patronował jej także o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie wyznaczono start. Stanęły na nim 24 zespoły podzielone na 3 kategorie. Dla klas mundurowych i OPEN maksymalna długość trasy wyniosła niewiele ponad 20km; dla rodzinnej - niespełna 15km. Nikt z uczestników nie wiedział jednak, czy zwycięstwo wymagało przejścia całego dystansu... >>>

5 WRZEŚNIA 2016

Ruszają zapisy na Mistrzostwa Polski Geotyda 2016. Jest to druga edycja imprezy promującej paragrafowe gry terenowe i związane z nimi idee. Tym razem odbędą się one 8 października 2016r., a start - podobnie jak w ubiegłym roku - wyznaczono w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. W odróżnieniu jednak od poprzedniej edycji, udział w obecnej jest bezpłatny. Wystarczy więc zebrać zespół 3-5 osób i wysłać zgłoszenie na adres mistrzostwa2016@geotyda.org, podając imiona oraz nazwiska uczestników, telefony kontaktowe oraz kategorię rywalizacji spośród trzech dostępnych: klasy mundurowe, open, grupy rodzinne. Więcej szczegółów wkrótce pojawi się na facebookowej stronie wydarzenia; regulamin zaś dostępny jest na stronie Edugrupy w dziale Geotyda. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!

17 czerwca 2016
17 CZERWCA 2016

Pierwsze drużynowe zawody klas mundurowych "Wilczy Trop - szlakiem watahy" organizowane wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu. Opierały się one na specjalnie przygotowanej paragrafowej grze terenowej wiodącej po Golubiu-Dobrzyniu. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł na Sejm RP - Paweł Szramka oraz burmistrz Golubia-Dobrzynia - Mariusz Piątkowski. Głównym sponsorem imprezy była firma produkująca odzież wojskową - EKO-CHOT... >>>
15 czerwca 2016
15 CZERWCA 2016

Początek obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Pierwszym elementem szkolenia był instruktaż z zakresu topografii stosowanej w służbach mundurowych powierzony Fundacji Geotyda. I tak podczas krótkiego wykładu uczniowie bratali się z mapami i systemami nawigacji satelitarnej, a praktyczne ćwiczenie na mapie z siatką UTM pozwoliło im nabyć umiejętność lokalizowania obiektów z wykorzystaniem "wojskowych" współrzędnych... >>>

4 czerwca 2016
4 CZERWCA 2016

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz dla uczniów z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Obydwa "teamy" wcześniej podzieliły się na zespoły, które następnie uczestniczyły w paragrafowej grze terenowej prowadzącej tradycyjnie po okolicy Czernej. Tym razem jednak trasa została wydłużona do ok. 20km i zawarto w niej nieprezentowany dotychczas punkt widokowy z szeroką panoramą na zachodnią część Rowu Krzeszowickiego... >>>
2 czerwca 2016
2 CZERWCA 2016

Drugi dzień obozu szkoleniowego - organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa - uczniów klasy o profilu mundurowym z XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podczas zajęć poznawali oni m.in. tajniki zielonej i czarnej taktyki, a także posługiwania się mapą połączone z odnajdywaniem się w nieznanym terenie, za co odpowiadała Fundacja Geotyda... >>>

19 maja 2016
19 MAJA 2016

Trzeci dzień obozu szkoleniowego organizowanego dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie przez Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Podczas dwóch pierwszych dób na Pustyni Błędowskiej uczestnicy mieli możliwość poznania i zastosowania w praktyce technik survivalu. Kolejne dni zaś - po przemieszczeniu się do Czernej - to szkolenia z zakresu wspinaczki, samoobrony i topografii przeprowadzane przez najlepszych specjalistów z tych dziedzin. Ostatnie zadanie powierzone zostało Fundacji Geotyda... >>>
8 kwietnia 2016
8 KWIETNIA 2016

Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych - Ostróda 2016. Awansowało do niego 75 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Główne przesłanie zawodów to szeroko rozumiana promocja służb mundurowych oraz integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu mundurowym. Kulminację współzawodnictwa stanowiło wyłonienie najlepszej szkoły przygotowującej kandydatów do służby w wojsku, policji, straży granicznej i straży pożarnej. Dlatego też główny organizator - Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa we współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawską Szkoła Wyższą we Włocławku przygotowali szereg konkurencji sprawdzających nie tylko kondycję, ale również odwagę, wytrzymałość, hart ducha, a przede wszystkim braterstwo. Trwały one z niewielkimi przerwami przez 3 dni i 2 noce, z możliwością jedynie chwilowego "ogarnięcia się" w przerwach między nimi... >>>

2 KWIETNIA 2016

Mija rok od momentu powstania Fundacji Geotyda. Czas ten zaowocował wieloma innowacyjnymi tworami oraz działaniami. Należą do nich mapa form ochrony przyrody nieożywionej aktualnie obejmującej południowo-wschodnią część Polski z zaznaczonymi 218 lokalizacjami 144 obiektów (88/82 pomników przyrody nieożywionej, 20/19 rezerwatów przyrody nieożywionej, 110/43 stanowisk dokumentacyjnych), a także paragrafowe gry terenowe w ilości 7 tytułów. Na nich to właśnie odbywały się nowatorskie działania - edukacyjne warsztaty dla uczniów szkół mundurowych, mistrzostwa Polski oraz... egzamin dla studentów studiów podyplomowych. O 16 lokacji wzbogaciła się także Geotyda; głównie pojawiły się w niej obiekty chronione oraz o wyjątkowych wartościach; prócz nich - aktualizacje istniejących wcześniej wielu zdjęć, opisów i lokalizacji.
Przykłady te dowodzą, że geoturystykę wykorzystać można do wielu dziedzin z nią niespokrewnionych. Zapewne niewiele osób było w stanie przewidzieć takie jej zastosowania. Dobitnie dowodzi to, iż działalność Fundacji Geotyda jest uzasadniona i że spełnia ważną rolę w edukacji, ekologii oraz turystyce.
Wielkie podziękowania należą się także podmiotom, dzięki którym Fundacja Geotyda mogła zrealizować wymienione projekty. I tak na "liście" tej znajdują się: Europejskie Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa, NAVIO, Nowotarski Wydział Zamiejscowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Małopolski Instytut Kultury, o. Leszek Stańczewski - przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, Wacław Gregorczyk - burmistrz Krzeszowic, Łukasz Smółka - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Krzysztof Zięba - Prezes Kopalni Soli w Bochni sp. z o. o.

20 STYCZNIA 2016

Znacznemu poszerzeniu ulega baza form ochrony przyrody. I tak lista małopolskich stanowisk dokumentacyjnych uzupełniona zostaje o te zlokalizowane pod powierzchnią terenu, a zbiór pomników przyrody województwa małopolskiego zwiększa się o obiekty znajdujące się na ponad 3/4 jego powierzchni; obecnie nie zawiera on jedynie powiatów stanowiących północno-zachodnią część tegoż województwa. "Odkrycia" dotarły też do sąsiedniej jednostki administracyjnej - województwa podkarpackiego. Tu z kolei przedstawiane twory przyrody nieożywionej to wszystkie rezerwaty przyrody i stanowiska dokumentacyjne. Południowo-wschodnia część Polski "wyposażona" została zatem w jedyny w swoim rodzaju zbiór danych - podstawowych informacji podnoszących społeczną świadomość ekologiczną.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
12 GRUDNIA 2015

Praktyczny egzamin dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi - jednego z kierunków studiów podyplomowych nowotarskiego Wydziału Zamiejscowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Stanowił on część kilkuetapowego szkolenia, a odbywał się w okolicy Czernej. Za "podkład" posłużyła więc paragrafowa gra terenowa wykorzystywana do celów "mundurowych". Została ona jednak zmieniona ze względu na panujące warunki - krótszy dzień i niższą temperaturę. Projekt śmiało więc nazwać można demem prezentującym ideę oraz wszechstronność produktu tworzonego i rozprowadzanego przez Fundację Geotyda... >>>

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
8 GRUDNIA 2015

Fundacja Geotyda zaprasza na 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2016r. w Kluczach przy ul. Rudnickiej. Organizatorzy - Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń oraz Pustynna Grupa Terenowa - przygotowali pilotażowy przejazd po Pustyni Błędowskiej, próby czasowe na torze w Niegowoniczkach, poczęstunek, nagrody oraz licytację dla WOŚP. Wydarzeniu patronuje wójt gminy Klucze, a zapisy na nie przyjmowane są od dziś drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje zawiera zamieszczony obok plakat oraz facebookowa strona wydarzenia.
6 GRUDNIA 2015

Po innowacyjnym produkcie, jakim nadal pozostają paragrafowe gry terenowe, Fundacja Geotyda rozpoczyna prace nad kolejnym projektem. Jest nim ogólnodostępna mapa form ochrony przyrody. A ponieważ przedmiotem zainteresowania fundacji są wyłącznie twory przyrody nieożywionej, więc zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obejmować ona będzie pomniki przyrody nieożywionej, rezerwaty przyrody nieożywionej oraz stanowiska dokumentacyjne. Podkładem wykorzystanym do prezentacji danych został ten znany z Geotydy i używany również na stronach fundacji, czyli Google Maps w wersji 3.
Na początek na mapie zaznaczone zostały wszystkie krakowskie pomniki przyrody, małopolskie rezerwaty przyrody, a także naziemne stanowiska dokumentacyjne zlokalizowane w Małopolsce. Oprócz niej, w zakładce TWÓRCZOŚĆ pojawił się odnośnik zarówno do niej, jak i do spisu wszystkich zaznaczonych na niej obiektów. Jeżeli zaś opis danego tworu znajduje się w Geotydzie, w indeksie umieszczono odnośnik do niego kierujący.

10 października 2015
10 PAŹDZIERNIKA 2015

Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 organizowane wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń. Rywalizacja opierała się na paragrafowej grze terenowej prowadzącej po okolicach Czernej, a start wyznaczono przy tamtejszym klasztorze Karmelitów Bosych. Uczestnicy podczas zmagań poznali górniczą przeszłość tego rejonu, a także doznali bliskiego kontaktu z wulkanitami oraz z pomnikiem przyrody nieożywionej... >>>

16 WRZEŚNIA 2015

Dzięki zwiększeniu liczby kodeksów pojawia się możliwość poznania dziejów małopolskiej soli. Nie skupiają się one jednak wyłącznie na górniczej eksploatacji "białego złota", ale sięgają znacznie dalej - do początków jego pozyskiwania datowanego na ponad 5000 lat wstecz... a nawet jeszcze wcześniej, gdyż za jego początek należy uznać "datę" sprzed niespełna 15mln lat. Nietrudno się jednak domyślić, iż udostępnione właśnie paragrafowe gry terenowe oprowadzają po Wieliczce oraz Bochni. A że cała solna historia w przypadku obydwu złóż jest podobna, rozgrywka wielicka skupia się na powstaniu soli i jej eksploatacji za pomocą nieistniejących już szybów, bocheńska zaś - na jej wydobywaniu oraz towarzyszących mu "inwestycjach".

4 sierpnia 2015
4 SIERPNIA 2015

Rozpoczęcie zapisów na Mistrzostwa Polski Geotyda 2015 przygotowywanych wspólnie z Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa. Imprezę współorganizuje Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSHE, Wydział Zamiejscowy WSHE w Nowym Targu, a honorowy patronat nad nią sprawują: Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Związek Strzelecki Strzelec... >>>
3 sierpnia 2015
3 SIERPNIA 2015

Pierwszy dzień obozu specjalistycznego "Logistyka" oraz warsztatów "Rozwoju kariery" dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Podczas trwającego pięć dni szkolenia adeptom ukazana została droga do kariery obrana wraz z wyborem tej właśnie szkoły. Uczestniczyli oni także w szeregu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu zgodnego z obranym profilem. Należały do nich m.in. zielona taktyka, czarna taktyka, obsługa broni, wspinaczka, a także orientacja terenowa... >>>

9 CZERWCA 2015

Wzbogacenie zasobów o dwa kolejne tytuły paragrafowych gier terenowych. Wspólną ich "planszą" jest Kraków, a rozgrywają się one w obrębie wzgórz zrębowych zlokalizowanych właśnie na terenie dawnej stolicy Polski. Wzniesienia te są dziś znane wśród krakowian; od teraz jednak można je odkryć na nowo, "cofając" się o miliony i tysiące lat, by trafić na dno ówczesnego morza oraz do wnętrz "wczorajszych" niemalże jaskiń. Dodatkowymi atutami łączącymi obydwa tytuły są niezapomniane widoki na Kraków oraz... postać Pana Twardowskiego.

18 MAJA 2015

Wprowadzenie do obiegu trzech kodeksów paragrafowych gier terenowych. Są one innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na poznawaniu określonego obszaru bez wykorzystywania mapy, a za pomocą precyzyjnych wskazówek umożliwiających sprawne poruszanie się po terenie. Ich dodatkowym atutem jest możliwość poznania geologii wraz z pokrewnymi jej zagadnieniami połączone z ukazaniem ich podczas wędrówki. Istnieją w nich zatem: zgrabne połączenie teorii z praktyką, godziny dobrej zabawy spędzone w sprawdzonym gronie, możliwość rywalizacji, szansa na odkrycie nieznanych miejsc i spojrzenie z innej perspektywy na znane oraz wiele, wiele, więcej... Aby się o tym przekonać, wystarczy je wypróbować, przechodząc do zakładki TWÓRCZOŚĆ.

Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń
6 MAJA 2015

Pierwszy projekt Fundacji Geotyda przygotowany wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Była nim pilotażowa odsłona paragrafowych gier terenowych, więc zmagania polegały na przejściu wyznaczonej wcześniej trasy bez użycia mapy, a jedynie za pomocą precyzyjnych opisów; "kształtowały" ją odpowiedzi na pytania dotyczące obiektów spotykanych podczas wędrówki. Na potrzeby tego projektu jednak podniesiona została trudność... >>>

21 KWIETNIA 2015

Uzyskanie osobowości prawnej przez Fundację Geotyda.

2 KWIETNIA 2015

Ustanowienie aktu fundacyjnego dającego początek Fundacji Geotyda.
Copyright 2015-2017 Fundacja Geotyda.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Geotyda na Facebooku